Koja se mineralna đubriva koriste za prihranu pšenice

Ilustracija: Pšenica, foto. Domaćinska kuća
Ilustracija: Pšenica, foto. Domaćinska kuća

UREA koncentrovano azotno đubrivo sa 46% azota, preporučuje se unošenje ekvivalentnih količina krečnjaka (na svakih 100 kg uree 85 kg CaCO3), radi sprečavanja daljeg zakišeljavanja zemljišta, odlikuje velikom rastvorljivošću u vodi. UREA se može koristiti na zemljištima koja nisu ni preterano kisela ni preterano karbonatna, pogodno je za zemljišta neutralne reakcije, kod kojih je pH od 6 do 7. KAN odnosno kalcijum-amonijum-nitrat, azotno đubrivo sa 27% azota i CaO 6,5 – 8,5 %, neutralno đubrivo, pogodno za prihranu bez štetnog uticaja na fizičke i hemijske osobine zemljišta.

KAN je poznato azotno đubrivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura, sadrži pola azota u amonijačnom, a pola u nitratnom obliku, pa deluje brzo i nešto produženo, tako da zadovoljava potrebe biljaka za azotom u određenom periodu.

 

KAN je veoma univerzalno đubrivo i preporučuje se na kiselim zemljištima. AN – amonijum nitrat, sadržaj azota 33,5%, vrlo rastvorljiv, polovina azota se nalazi u amonijačnom, a polovina u nitratnom obliku, dužom upotrebom zemljšte se zakišeljava. AN se izuzetno dobro rastvara u vodi i jedno je od najrastvorljivijih đubriva. Vezivanjem amonijum jona u zemljištu istiskuje se Ca i Mg koji se ispiraju. AN nikako nije dobar za zemljišta koja su propustljiva, peskovita i slično. Na njima posle većih kiša đubrivo može potpuno da nestane iz zone korenovog sistema. SAN – stabilizovani amonijum-nitrat je đubrivo koje sadrži 33% N i 1% MgO koji potiče iz stabilizatora koji je primenjen u ovom đubrivu. Kao i kod amonijm-nitrata AN-a, jedna polovina N je u amonijačnom obliku, a druga polovina u nitratnom.

 

Magnezijum sadržan u stabilizatoru predstavlja i sekundarni hranljivi element. SAN se kao i AN odlikuje veoma dobrom rastvorljivošću u vodi i takođe je higroskopno đubrivo. Eksplozivnost i zapaljivost ovog đubriva je smanjena u odnosu na AN zahvaljujući stabilizatoru koji je primenjen u proizvodnji. SAN se može koristiti za prihranjivanje ili predsetveno, za sve biljne vrste na zemljištima koja imaju neutralnu, slabo kiselu,  ili slabo baznu reakciju. Primena ovog đubriva duži niz godina u većim količinama na kiselom zemljištu može dovesti do povećanja njegove kiselosti.

Povezano

Iz ove kategorije