Sa koliko hektara imate pravo na podsticaje

Ilustracija: pšenica, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: pšenica, foto: Domaćinska kuća

Osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju obuhvataju podsticaje po hektaru koji u 2020. godini iznose 5.200,00 din/ha. Mogu konkurisati nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje je u aktivnom statusu. Maksimalni broj je 20 hektara za koje se mogu ostvariti ovi podsticaji.

Podnošenje zahteva je u toku, a rok je od 1. marta do 30. aprila za svaku kalendarsku godinu. Zahtev se podnosi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u dva primerka.

Obrazac zahteva sadrži: podatke o podnosiocu; podatke o kulturi iz strukture biljne proizvodnje, (šifra, naziv i površina) i ukupnom zbiru pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavljene u registar gazdinstava; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice.

Povezano

Iz ove kategorije