Kako zaštititi pšenicu

Ilustracija: pšenica, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: pšenica, foto: Domaćinska kuća

Usevi pšenice iz najranijih rokova setve se nalaze u fazi drugog kolenca. Prognozirane temperature za ovu nedelju doprineće skorom ulasku ostalih useva pšenice u fazu vlatanja, naročito na području AP Vojvodine.

Vizuelnim pregledima useva pšenice je registrovano prisustvo simptoma:

lisne rđe (Puccinia triticina)

pepelnice žita (Erysiphae graminis)

sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

U zavisnosti od regiona, sortimenta, roka setve, gustine sklopa i dr, u usevima pšenice se registruje različit intenzitet prisustva simptoma, a na pojedinim parcelama su postignuti epidemijski pragovi štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva simptoma bolesti i faze razvoja useva.

Ukoliko se pregledom pšenice utvrde simptomi bolesti na preko 10% biljaka po ulasku u fazu vlatanja, preporučuje se primena registrovanih fungicida:

Duett ultra, Ceres (tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha

Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Teatar Plus (azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha

Antre plus (tiofanat-metil+tebukonazol) 1,5 l/ha

Opera Max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha

Custodia (tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha

Seguris Extra (azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol) 0,75-1 l/ha

Sphere (trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,5 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada temperatura vazduha dostigne 15°C zbog efikasnijeg delovanja fungicida.

Povezano

Iz ove kategorije