Šta je bitno za tov goveda

Ilustracija: Junice, foto: G.Đ.
Ilustracija: Junice, foto: G.Đ.

Ova grana govedarstva bavi se proizvodnjom mesa. Uzevši u obzir starost goveda tov se deli na tov teladi koja postižu masu od 250 do 260 kg,  tov mlade junadi do 15 meseci starosti ili mase 450 kg, tov starije junadi do 24 meseca ili mase oko 500 kg i tov odraslih goveda što je retka vrsta tova.

Prirast teladi i mlađe junadi sastoji se prvenstveno od mesa s manjim udelom masti, dok se tov odraslih goveda koja su prestala s rastom bazira na povećanju masnog tkiva. Osnovna krmiva koja koristimo u tovu su koncentrati i voluminozna krmiva. Tov goveda prvenstveno zavisi od rase i tako postoje tovne rase poput šarolea, limuzina, hereforda, a kod nas se koristi i kombinovana rasa – simentalac. Osim rase vrlo je bitno iskoristiti rani uzrast kod goveda u tovu jer je tada najintenzivniji rast. Što je životinja mlađa, tov je kraći, jer je dnevni prirast veći, manji je utrošak hrane po kg prirasta i bolji je kvalitet mesa.

U zavisnsti od vrste hrane koje koristimo u tovu, tov može biti uz pomoć koncentrata, voluminoze ili kombinovani tov koncentratima i voluminozom.

 

Povezano

Iz ove kategorije