Zašto je važna higijena na gazdinstvu

Ilustracija: Farma krava Barajevo
Ilustracija: Farma krava Barajevo

Sve proizvodne, pomoćne i sporedne prostorije na poljoprivrednim gazdinstvima se moraju redovno i temeljno čistiti. Od pribora za čišćenje mogu se koristiti: krpe, četke za ribanje, metle, prskalice. Pomoćni materijali su: deterdženti i dezinficijensi. Dodavanjem silikata u deterdžent može se smanjiti korozivno delovanje na metale. Od blagih alkalnih sredstava u sastav deterdženta ulazi natrijum-karbonat i polifosfati. Od slabih kiselina u sastav deterdženta ulaze: levulinska, glukonska i sirćetna kiselina. Najstariji i najrasprostranjeniji anjon površinski aktivne materije su sapuni, alkil-sulfonati i alkil-sulfati.

Najznačajnija hemijska dezinfekciona sredstva su: hlorni dezinficijensi, fenolni preparati, kvaterna amonijeva jedinjenja, amfoterne materije i jodofori. Na poljoprivrednim gazdinstvima čistoća je izuzetno važna. Uz brigu o čistoći, morate paziti i na pravilan izbor pribora za čišćenje, koji mogu doći u dodir sa hranom. Oprema za čišćenje mora osigurati da u hranu ne dođu delovi opreme, npr. boja, dlačice četki, rđa iz opreme za čišćenje.

Što se tiče pribora za čišćenje površina koje su u dodiru sa hranom, preporuka su četke koje su prikovane nerđajućim ekserima i izlivene, kako biste bili sigurni da se u hrani neće naći dlačice četki ili rđa.

Zbog sastojaka u prehrambenoj-tehnologiji, npr. belančevine, skrob, potrebno je paziti na reakcije istih sa sredstvima, kao npr. prekomerno penjenje, začepljenje puta čišćenja, klizavi podovi i sl. Zato je potrebno izabrati odgovarajuće sredstvo, kao i mogući dodatni proizvod, koji smanjuje reakciju sredstva sa određenim sastojkom.

Radnici u prehrambenim radionicama su obavezni da održavaju visoke standarde lične higijene što podrazumeva pranje ruku, nošelje maski za lice u ovoj teškoj situaciji, nošenje zaštitne odeće kao i opšte ponašanje u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Posetioci radionica gde se proizvodi hrana za ljudsku populaciju, moraju biti takođe strogo kontrolisani u pogledu lične higijene.

Zdravstveno stanje osoblja treba pratiti redovno i svaka bolest ili povreda koja može izazvati kontaminaciju hrane, mora biti registrovana i suzbijena.

Ljudi sa niskim stepenom lične higijene, ljudi koji imaju određene bolesti ili koji se ne ponašaju na odgovarajući način, mogu zagaditi prehrambene proizvode i preneti bolesti na potrošača.

Povezano

Iz ove kategorije