Preporuke u cilju sprečavanja trovanja pčela pesticidima

Ilustracija: pčelinjak. foto: S.K.
Ilustracija: pčelinjak. foto: S.K.

Insekticidi su apsolutno zabranjeni tokom cvetanja. U fazi cvetanja postoje fungicidi koji su registrovani i bezbedni za primenu, ali svakako se njihova primena preporučuje u ranim jutarnjim ili popodnevnim satima kada je aktivnost pčela svedena na
minimum.
Važno je da poljoprivredni proizvođači budu svesni prisutva pčela u svom okruženju, da sredstva za zaštitu bilja koriste pravilno u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi svakog proizvoda koje je naveo proizvođač i u skladu sa pravilima dobre prouzvodne prakse u zaštiti bilja.
Preporuke koje treba poštovati u cilju sprečavanja trovanja pčela pesticidima:
* U TOKU CVETANJA ZABRANJENA JE PRIMENA INSEKTICIDA!
* primena insekticida mora biti u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi
-Ukoliko u zasadu u kome se planira primena insekticida ima cvetajućih korova, neophodno je njihovo uništavanje
*Pesticide primenjivati u jutarnjim ili večernjim satima kada je aktivnost pčela smanjena
* Pesticide primenjivati kada je tiho i bez vetra kako bi se sprečilo zanošenje na susedne parcele ili useve koji cvetaju.
*Pesticide ne primenjivati ukoliko su najavljene niske temperture ili rosa jer u takvim uslovima ostaci pesticida ostaju duži vremenski period toksični za pčele.
* PRE PRIMENE INSEKTICIDA TREBAM OBAVESTITI PČELARE JER SE MOŽE DESITI DA SE U BLIZINI PARCELE KOJA SE TRETIRA A KOJA NIJE U FAZAMA CVETANjA NALAZE KOŠNICE I DRUGI USEVI KOJI CVETAJU.
PORUKE PČELARIMA:
-Sarađujte sa poljoprivrednim proizvođačima (voćarima i ratarima).
-Obeležite svoje pčelinjake i postavite tablu sa svojom adresom i brojem telefona.
– Upoznajte se sa delovanjem sredstava za zaštitu bilja na pčele.
-Obavešteni pčelari moraju svoja društva da odsele, ili da ih zatvore tokom primene pesticida.