Kako protiv minirajuće muve

Ilustracija: luk na okućnici, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: luk na okućnici, foto: Domaćinska kuća

Lukova minirajuća muva je štetočina kod koje štete pravi larva koja se hrani između lisnih drški, uglavnom biljnim tkivom, bušeći u njemu karakteristične hodnike – praveći mine. Napadi su najviše izraženi na mladim biljkama, dok odrasle biljke nisu ugrožene. Javlja se svake godine, najviše je zastupljena u kišnim godinama. Najveće štete pravi prva generacija i napada samo luk.

Muva ima 2-3 generacije godišnje, prezimljava kao lutka u zemlji, javlja se u drugoj polovini aprila i u maju izleće kao mušica – imago. Pre polaganja jaja, ženka se dopunski hrani praveći tačkasta oštećenja na gornjim delovima listova. Jaja odlaže najčešće na osnovu lista, tek ispiljene larve ubušuju se u list praveći u njemu hodnike. Mina je u početku uska linearna i najednom se prekida na mestu odakle izlazi larva iz lista, potom se pari na zemlji gde je pala i ponovo se vraća u list. Muva miner nikada ne prodire u unutrašnjost biljke, kad se larve hrane presecaju sprovodne sudove te se listovi kovrdžaju.

Zaštita luka: pre sadnje koristiti zemljišne insekticide uz obaveznu inkorporaciju. Za tu namenu koristiti preparate na bazi hlorpirifosa sa imidaklopiridom ili lukovice potopiti u rastvor imidakloprida 0,3%. Tretiranje vršiti kad se opaze prve mine na listovima insekticidima na bazi piriproksifena i deltametrina.