Zaštita maline posle kiše

Ilustracija: maline, foto: Domačinska kuća
Ilustracija: maline, foto: Domačinska kuća

Česte padavine u proteklom periodu stvorile su veoma povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži (Botritis cinerea),  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium). I u narednom periodu najavljeno je nestabilno vreme sa padavinama, te postoji visok rizik za nastanak novih infekcija i dalji razvoj ovih patogena.

U cilju zaštite maline preporučuje se primena hemijskih mera zaštite fungicidom:

Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,8 kg/ha,

Ili kombinacijom fungicida:

Switch 62,5 WG ili  Atlas ili Sven  (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08%  + Quadris ili Promesa ili Teatar (a.m. azoksistrobin) 0,075%.

Preporuka je da se tretman sprovede čim vremenski uslovi to dozvole.