Čime zaštititi vinovu lozu

Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Prognozirano nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju tkiva vinove loze prouzrokovačem crne pegavosti (Phomopsis viticola).

Preporuka je sprovođenje hemijskih mera zaštite, pre najavljenih padavina, nekim od fungicida:

Mankogal 80, Dithane M 45 (mankozeb) 0,2-0,25%   ili

Folpan 50-WP (folpet) 0,2%.