Zašto je potrebno uraditi analizu zemljišta

Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: Domaćinska kuća

Bez analize zemljišta svaka priča o biljnoj proizvodnji bi bila neozbiljna. Stoga ćemo naglasiti zašto vršimo hemijsku analizu svog zemljišta. Usled dugodišnjeg gajenja biljnih kultura, zemljište se osiromašuje prirodnim sadržajem hranljivih elemenata. Nedostatak hranljivih elemenata može nastati i usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta, kao i obrazovanjem nepristupačnih oblika za biljku.

Kako bi postigli očekivane, planirane rezultate,  a istovremeno očuvali plodnost zemljišta, u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve su veći zahtevi za agrohemijskim analizama zemljišta (sadržaj ukupnog azota, fosfora, kalijuma, kalcijumkarbonata, pH vrednost i sadržaj organskih materiija), kao i analizom biljnog tkiva, a zbog racionalne prihrane kultura koje se gaje. Ishrana biljnih kultura se može ispravno izvesti kada se utvrdi raspoloživa količna hranljivih materija u zemljištu, brzina menjanja količine raspoloživih hranljivih materija (usvajanje, ispiranje,…), i količine hranljivih materija neophodnih za prihranu.

Prosečan uzorak zemljišta treba da teži od 1 do 1,5 kg. Naosnovu ove količine zemljišta donosi se zaključak o sadržaju hranljivih materija u masi od 19,5 do 42 miliona kg zemljišta koliko teži sloj od 0-30 cm sa površine od 5 do 10 ha. Ukoliko je parcela koju uzorkujemo veća od 5-10 ha potrebno je parcelu podeliti na više pojedinačnih poligona/parcelica uz pomoć GPS uređaja. Svaki od poligona/parcelica potrebno je zasebno uzorkovati. Uzorkovanjem zemljišta na ovaj način moguće je izvršiti primenu mineralnih i organskih hraniva u različitim dozama u skladu sa potrebama biljaka i obezbeđenošću zemljišta.

Uzorkovanje voćnjaka i vinograda vrši se posle berbe. Kod višegodišnjih useva je bitno da razmak između redova bude minimalno tri metra kako bi se vozilo sa opremom za uzorkovanje moglo kretati između njih. Sezona uzorkovanja zemljišta se završava kada padavine i loši vremenski uslovi onemoguće dalji rad u polju. Imajući u vidu značaj ove mere kao i vremenski interval u kome se može izvršiti, svi proizvođači treba da odvoje malo vremena i izvrše analizu zemljišta.

I ovako možemo nabrajati dugo dobre strane uzorkovanja i ispitivanja svog zemljšta u funkciji ostvarivanja što većeg kvaliteta i kvantiteta svojih plodova, jer morate priznati da se mali broj poljoprivrednih proizvoda gaji zbog ukrasa, i nije isto dobiti prinose duplo veće od proseka sa istim ulaganjima.