Koje preparate koristiti za višnju i trešnju

Ilustracija: trešnje, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: trešnje, foto: Domaćinska kuća

U apotecijama prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappiiregistrovano je prisustvo zrelih askospora te se sa prvim padavinama može očekivati njihovo oslobađanje u prirodnim uslovima i ostvarenje infekcije. Takođe, u zasadima koštičavog voća, sa padavinama postoji rizik od infekcije biljnog tkiva prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite lisne mase, pred najavljene padavine, preporučuje se primena preparata Agrodin 65 WP (dodin) u koncentraciji 0,1% ili nekog drugog registrovanog fungicida.