Ovo je obavezna mera u vinogradu

Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Za razliku od redovne reidbe – rezidbe na zrelo koja se obavlja u fenofazi mirovanja vinove loze, rezidba na zeleno se obavlja u toku vegetacije na zelenim delovima čokota i to u zavisnosti od potrebe i cilja koji se želi postići na: lastarima zaperaka, cvastima grozdova, grozdovima i na lišću.

Svrha rezidbe na zrelo jeste regulisanje visine prinosa i kvaliteta grožđa, vegetativnog potencijala čokota, održavanje pojedinih delova na čokotu i oblika čokota u celini, kao i osiguranje njegove dugovečnosti. Ovako kompleksan i složen zadatak ne može se u potpunosti postići samo rezidbom na zrelo, već se primenjuju i pojedine operacije rezidbe na zeleno.

Na taj način se rezidba na zeleno javlja kao dopunska rezidba, odnosno kao korekcija rezidbe na zrelo, sa ciljem poboljšanja i regulisanja visine prinosa i obezbeđenja kvaliteta grožđa, šire i vina, kao i vegetativnog potencijala čokota.

Rezidba na zeleno predstavlja skup mera koje se, u zavisnosti od potrebe i cilja koji se želi postići, na čokotu mogu obaviti pojedinačno ili kombinovano.

Pod merama zelene rezidbe vinove loze smatraju se

  • lačenje – plevljenje lastara
  • prekraćivanje zelenih lastara – pinsiranje i zalamanje
  • zakidanje lastara zaperaka
  • prstenovanje lastara
  • uklanjanje donjeg lišća sa lastara – defolijacija
  • proređivanje cvasti, grozdova i bobica