Kako sprečiti opadanje plodova

Ilustracija: Jabuke pred branje, foto: R.C.
Ilustracija: Jabuke pred branje, foto: R.C.

Poznata je pojava u proizvodnji jabuke , da iako stabla obilno cvetaju, samo relativno mali broj cvetova se razvije u plodove. Opadanje tek oplođenih cvetova dešava se u više navrata. Kod jabuke je to obično u dva navrata. Prvi period počinje ubrzo posle precvetavanja i traje 2 do 3 nedelje, a drugi period –bolje poznat kao junsko opadanje –obično počinje krajem maja,  a završava se u junu.

Kod jabuke obično postoji zavisnost između intenziteta prvog i drugog opadanja plodova. Neke sorte imaju osobinu da im je intenzitet opadanja plodova jače izražen u prvom periodu a slabije u drugom periodu, Međutim ima sorata koje imaju jače opadanje u drugom periodu a manje u prvom.

 Prvo opadanje plodova obično je uslovljeno slabim oplođenem. Zato treba sve učiniti da bi se oprašivanje odgovarajućim sortama oprašivačima obavilo što bolje.

Junsko opadanje plodova nastaje kada su plodovi 1 do 2 cm u prečniku. Junsko otpadanje predstavlja kritičan period u kome stepen oplođenja, ishrana i vremenske prilike odlučuju o rodnosti jabuke. Pokazalo se da sa istog stabla u većoj meri otpadaju plodovi bez semena ili sa manjim brojem semenki (manje od 4). Otpadanje plodova je intenzivnije sa slabijih nego sa jačih rodnih grana. Junsko otpadanje pojačava se pri kišovitom i oblačnom vremenu. Opadanje plodova zavisi i od snabdavenosti jabuke vodom i mineralnim materijama, a pre svega azotom i kalijumom. Povećana potreba za pomenutim supstancama u vezi je s intenzivnim ćelijskim deobama i porastom ne samo semena i plodova već i čitave vegetativne mase jabuke.

 Da bi se junsko opadanje plodova jabuke svelo na prihvatljivu meru, potrebno je da se odgovarajućom agrotehnikom (rezidba, đubrenje,obrada, zaštita) obezbedi normalno snabdevanje voćke potrebnim količinama vode, organskih i mineralnih materija.