Kako napraviti kombinovani voćnjak

visnja Ilustarcija: višnje, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
visnja Ilustarcija: višnje, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Retka je pojava da se u novije vreme sretnu dve voćne vrste u istom zasadu u naizmeničnim redovima. U cilju boljeg iskorišćenja prostora, odnosno međurednog rastojanja u uzgoju svih voćnih vrsta, od momenta sadnje do momenta pune rodnosti, moguće je zasnovati neki međusev. Poželjno je da taj međusev budu neke leguminozne biljke ili neke povrtarske kulture,  koje ne smetaju normalnom razvoju glavne voćne vrste. Domišljati proizvodjači taj slobodan medjuredni prostor koriste zasnivajući druge voćne vrste sa kraćim životnim vekom i koje neće štetiti glavnoj voćnoj vrsti radi koje se voćnjak i podiže , a sve radi sticanja bolje ekonomske dobiti Takav je slučaj sa ribizlom i jagodom.

 Jagoda je najčešće u intenzivnoj eksploataciji trogodišnja kultura. Gaji se uz primenu najsavremenije agrotehnike, na bankovima(gredicama) zastrvenim PVC folijom i postavljenim sistemom kap po kap. Đubrenje se pored meliorativnog vrši fertirigacijom.Razmak sadnje živića je 25 X 25 cm na jednoj gredici u međuredu ribizle. Ribizla se sadi na rastojanju 2,5 -2,8 m X 1 m.U redove ribizle postavljaju se takodje cevi kap po kap i obavezno navodnjavanje u vreme sušnog perioda.

Nakon 3 godine kada potencijal rodnosti jagode znatno opadne, redovi ribizle zauzimaju veliki deo meuđureda , ribizla počinje sa intenzivnim rodom, uklanja se jagoda, folija icevi kap po kap iz jagode. Prestaje proizvodnja plodova jagode a počinje proizvodnja ribizle.  Ovakva pojava kombinovane sadnje u cilju boljeg iskorišćenja zemljišnog prostora može se primeniti i još kod nekih voćnih vrsta.  Tako se može sresti kombinovan zasad oraha i breskve U ovom slučaju breskva se sadi u međuredu oraha , tako da dok orah do desete godine počne intenzivno da rađa i svojom krunom zakloni veći deo međurednog prostora, za to vreme breskva je imala vremena da donosi rod nekolikož godina. Naravno ovo je značajno za aridnija i vinogradarska područja gde se breskva tradicionalno gaji.