KAKO IZVRŠITI ZAMENU STARIH MATICA

Ilustracija: matice, foto, Slobodan Jevtić
Ilustracija: matice, foto, Slobodan Jevtić

Zamenu matice pčelar bi trebao napraviti najmanje svake druge godine u svim pčelinjim zajednicama.Za uspešno dodavanje matice pčelinjoj zajednici bez gubitka i oštećenja matice, potrebno je u svakoj košnici imati okvir u kojem imamo matični kavez. Tom okviru su dimenzije iste kao i svakom drugom okviru određenog tipa košnice. Satonoša okvira razlikuje se u debljini koja iznosi 25 mm. Na sredini satonoše urezan je žleb dimenzije 100X20X15 mm, a to je deo u kom se nalazi hranilica u koju se stavlja šećerna pogača. U središnjem delu sa strane probušena je rupa od 12 mm, a sa druge strane rupa od 2 mm. Gornja strana otvora matičnog kaveza ima vratanca koja služe za stavljanje pogače i čišćenje kaveza. Okvir u kojem se nalazi matični kavez je kao i svi ostali okviri on se užičava, stavlja se osnova, stalno je u košnici i koristi se na isti način kao i svi drugi okviri. Okvir sa matičnim kavezom za dodavanje i zamenu matica i to oplođenih matica upotrebljava se na sledeći način:

  • Na matičnom kavezu se otvore vratanca i u hranilicu se stavi pogača i vratanca se zatvore.
  • U košnici pronalazimo maticu, ulovimo je i kroz rupu od 12 mm stavljamo u matični kavez, a rupu zatvaramo komadićem satne osnove 20×20 mm. Na osnovi se u ovoj prilici ne sme bušiti nikakva rupa.
  • Nakon 2 sata iz košnice se ponovo vadi zajedno sa pčelama , matični kavez, sa rupe od 12 mm skidamo voštani poklopac, kroz rupu izlazi matica koju moramo uloviti pre nego što se ona nađe na okviru sa pčelama.

Dobro je na rupu staviti staklenu lulicu za hvatanje matice ili neki drugi kavez kako nam matica ne bi pobegla na okvir između pčela, a time bi se u mnogome umanjio uspeh zamene. Maticu treba maknuti na mesto gde je njene pčele ne mogu naći ni živu ni mrtvu.

Kroz otvor od 12 mm u matični kavez stavlja se željena oplođena matica. Otvor se zatvara komadićem osnove , ali ovog puta u centru poklopca od osnove probušimo rupu od 1,5-2 mm. Posle toga okvir sa matičnim kavezom stavljamo u središnji deo plodišta. Kod stavljanja okvira moramo voditi računa da je strana matičnog kaveza na kojem se nalazi rupa od 12 mm bude udaljena od strane drugog okvira 12 mm .

Nakon 10-12 sati laganim podizanjem okvira proverimo da li je matica oslobođena i primljena. Ako su pčele na poklopcu od osnove proširile rupu od 1,5-2 mm, matica je primljena bez obzira da li je još uvek u kavezu ili je iz njega izašla. Ako pčele iz bilo kojeg razloga ne žele prihvatiti maticu one će na voštanom poklopcu rupu zatvoriti. U tom slučaju čačkalicom ponovo probušimo rupu i kontrolu napravimo nakon 24 sata.

Ako je i ovog puta rupa zatvorena, moramo napraviti pregled svih okvira , pronaći matičnjake koje moramo porušiti. Ponovnu kontrolu napravimo za 24 sata.

Tehnološki postupak zamene matice zasniva se na feromonskoj vezi sa starom maticom kojim se osigurava prijem matice u 98% slučajeva bez oštećenja. Okvir sa matičnim kavezom ostaje stalno u košnici. S njim se postiže uspešno dodavanje i zamena matice tek nakon 15 dana od kako smo ga stavili u košnicu. Sa rupe od 12 mm skidamo voštani poklopac kako bi pčele nesmetano ulazile i izlazile iz kaveza. Kod ponovne upotrebe okvira sa matičnim kavezom celi se proces ponavlja.