Zaštitite papriku od virusa

Ilustracija: paprika u maju, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: paprika u maju, foto: Domaćinska kuća

Analizom uzoraka paprike u laboratoriji PIS, u proteklih nekoliko godina, potvrđeno je prisustvo velikog broja virusa od kojih su najznačajniji virus mozaika krastavca (cucumber mosaic virus-cmv) i virus bronzavosti paradajza (tomato spotted wilt virus-tswv). U prirodnim uslovima virus mozaika krastavca i virus bronzavosti paradajza održavaju se u velikom broju kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih kulturnih biljaka i korova.

Sa ovih biljaka, rezervoara virusa, virus mozaika krastavca na biljke paprike prenose lisne vaši, a virus bronzavosti paradajza tripsi.

Ukoliko dođe do infekcija paprike virusima u ranim fazama razvoja može doći do velikih šteta i gubitka prinosa. U proizvodnji paprike iz semena, proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo sprovođenje mera zaštite insekticidom mavrik, aktivne materije tau-fluvalinat  u koncentraciji 0,03%.

Takođe, preporuka je i da se redovno kontrolišu usevi na prisustvo tripsa kao veoma značajnog prenosioca virusnih oboljenja i da se redovno uništavaju korovi kao rezervoari virusa.

U proizvodnji paprike iz rasada u ovom trenutku veoma su važne sledeće mere kontrole:

korišćenje zdravog sadnog materijala (biljke sa simptomima viroza ne treba rasađivati u polje) redovni vizuelni pregledi na prisustvo vaši i tripsa i po potrebi sprovođenje njihovog suzbijanja suzbijanje korova kao rezevoara virusa oko i u plasteniku kao i na parcelama gde se proizvodi paprika.