Ovo morate znati pre berbe voća

Ilustracija: berba voća, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: berba voća, foto: Svetlana Kovačević

Berbi voća se mora pokloniti velika pažnja u delu pripremnih, organizacionih, higijenskih i bezbednih normi i radnji. Berba voća se izvodi mašinski i ručno, u oba slučaja radnici moraju biti obučeni za ovaj vid poslova i to pre ili za vreme berbe u krajnjem slučaju, moraju biti edukovani i odgovorni za svoj posao u lancu organizacije rada na berbi voća.

Što se tiče opreme za berbu treba se pridržavati sledećih pravila: pre i nakon korišćenja gajbice temeljno očistiti/oprati i dezinfikovati; gajbice ne koristiti za druge namene osim za berbu; baciti oštećene gajbice koje higijenski ne mogu da se održavaju, gajbice za berbu moraju da se lako čiste i održavaju čistim. Oštećene gajbice, koje ne mogu da se održavaju u poželjnom higijenskom stanju, ne koristiti, odmah odbaciti. Gajbice ne treba koristiti za druge namene, osim za berbu. Ako se gajbice koriste za druge namene obavezno ih pre i nakon korišćenja temeljno očistiti/oprati i dezinfikovati.

Opremu za berbu i transportna sredstva, gajbice za berbu treba redovno čistiti/prati, a po potrebi i dezinfikovati. Gajbice za berbu se prvo operu rastvorom deterdženta, zatim isperu čistom vodom i po potrebi, dezinfikuju. Čišćenje i dezinfekciju gajbica ne raditi na mestu gde može doći do spiranja i zagađenja voća. Ako se za pakovanje plodova koriste kutije za jednokratnu upotrebu iste se ne koriste ponovo.Ambalaža za berbu mora biti zdrava, čista odložena na mestu za ambalažu i biti transportovana sredstvima i mehanizacijom do mesta podele na parceli, gde će je radnici uzimati za berbu. Takođe ne treba doći u kontakt sa zemljištem već treba koristiti određene stalaže za berbu ili platforme.

Osobe koje beru voće moraju biti zdrave, bez bilo kakve povrede, prilikom berbe voća ne trebaju kijati i kašljati preko nezaštićenog voća. Kada je neka osoba ili članovi porodičnog domaćinstva na berbi sa simptomima povraćanja, proliva, kašlja, temperature postoji opasnost da i ostali mogu postati zaraženi, iz tog razloga je bitno sprovoditi stroge mere higijene da bi se smanjio rizik od dalje širenje bolesti. Bitno je obezbediti dosta čiste pijaće vode za piće i za održavanje lične higijene sa sredstvima za pranje ruku i ubrusim- po mogućstvu na kraju parcele.  Za održavanje čistoće toaleta koristiti sredstva za održavanje higijene sanitarnih prostorija. U toaletima mora biti toalet papira. Sanitarni objekti, odnosno, toaleti moraju se nalaziti u blizini parcele, ali ne smeju biti u blizini izvora vode za navodnjavanje.

Radnici moraju se pridržavati pravila o bezbednom i sigurnom korišćenju određenih pomagala prilikom berbe da ne dođe do povređivanja. Na parceli gde se bere voće potrebno je imati komplet prve pomoći. Iz svega ovog navedenog potrebno je pridržavati se ovih upustava da završimo berbu u optimalnom roku i to što bezbednije, kvalitetnije i sigurnije.