Zaštita vinove loze

Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Vinova loza se na području Srbije nalazi u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, od faze cvasti potpuno razvijene do faze puno cvetanje.Faza cvetanja je veoma osetljiva faza u razvoju vinove loze u kojoj ukoliko dođe do infekcije patogenima prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove lozem (Uncinula necator) može doći do drastičnih gubitaka u prinosu i kvalitetu grožđa.Uslovi koji vladaju u vinogradima su veoma povoljni za razvoj navedenih patogena, a to su dugotrajne rose koje omogućavaju višečasovno vlaženje lista, visoke relativne vlažnosti vazduha tokom noći i optimalne temperature.

Na području zaječarskog okruga stekli su se uslovi za ostvarivanje prve sekundarne infekcije prouzrokovačem plamenjače vinove loze. U narednom periodu očekuje se smena padavina i sunčanog vremena koje pogoduje razvoju ove bolesti, a vinova loza je u osetljivoj fazi razvoja pa preporučujemo vinogradarima da u narednom periodu zaštite svoje zasade od prouzrokovača plamenjače nekim od sledećih preparata:

-Equation pro –WG 0.4kg/ha ili

-Mikal flash- 0,4%

-Ridomil Gold MZ 68-WG 2,5 kg/ha