Kako do kvalitetnog mleka u letnjem periodu

Ilustracija: mleko, foto: SVetlana Kovačević
Ilustracija: mleko, foto: SVetlana Kovačević

Mleko je najbolja prirodna hrana, naročito zastupljena u ishrani dece i starije osobe, i to samo ako je dobijeno od zdravih krava. Cilj svakog proizvođača je da dobije mleko sa što manjim brojem mikroorganizma po ml. mleka. Mikroorganizmi su sitna nevidljiva bića koja už mleku nalaze idealne uslove za svoju ishranu i razmnožavanje, a samim tim smanjuju hranjivu vrednost mleka odnosno osnovu za dobijanje kvalitetnih mlečnih proizvoda. Da bi dobili mleko što boljeg kvaliteta veoma je bitno obratiti veliku pažnju pri samoj muži. A ta pažnja bi se ogledala pri muži u sledećem :

– priprema za mužu,

– muža,

– domuzivanje,

– pranje i dezinfekcija celokupne mlekarske opreme.

Priprema muže bi se ogledala:

Kroz pripreme muzača, štale, aparata i krava. Nehigijenski način držanja krava je jedan od prvih faktora za dobijanje nehigijenskog mleka i pojave mastitisa.

Krave moraju biti smeštene u čistim, suvim i svetlim prostorijama sa dobro odrađenom ventilacijom i kanalizacijom. Treba sprečavati rasipanje vode, redovno iznositi đubre, obnavljati prostirku, prati, čistiti zidove i prozore štale. U toku muže izbegavati poslove koji povećavaju zaprašenost vazduha (timarenje, rasturanje prostirke i kabaste hrane), smanjiti mogućnost povreda zglobova, oštećenja papaka, nagnječenja vimena. Smanjiti stres i osigurati dovoljne količine kvalitetne hrane i ne prosipati mleko u štale. Higijena mleka zavisi od lične higijene. Muzač mora biti zdrav, čista radna uniforma, ruke oprane i suve. Muzač za vreme muže ne obavlja druge poslove. Muzni aparat mora biti ispravan, opran i čist, vakum aparata je 40 – 50 kpa, broj pulsacija 50 – 60 u minutu. Priprema krave bi se zasnivala na čišćenje i pranje vimena, brisanje i masažu vimena i izmuzivanje prvih mlazeva (sve pripreme bi trebali završiti u roku od minut – minut i po). Nakon pripreme pristupa se muži i u zavisnosti od mlečnosti traje 5 – 7 min. U vimenu nakon glavne muže ostane nekih 0.5 l mleka veoma bogato mlečnim mastima pa je neophodno izvršiti domuzivanje. Nakon muže trebalo bi svaku sisu umočiti u rastvor sredstva za dezinfekciju. Ovo sprečava prodiranje mikroorganizma u sisni kanal između dve muže. Jedan od načina kontaminacije mleka mikroorganizmima može biti kontaktom sa mlekarskim priborom. Umnogome kvalitet mleka zavisi od čistoće – nečistoće mlekarske opreme (muzilice, kante, cedila i dr.), zato svaki stočar treba veliku pažnju posvetiti održavanju i čišćenju mlekarske opreme. Sa čišćenjem treba započeti odmah posle pražnjenja posude i opreme od mleka. Da ne bi došlo do sasušivanja ostataka mleka i uvečanja broja mikro organizma. Pranje i dezinfekciju radimo u nekoliko faza: predpranje, pranje + dezinfekcija, ispiranje i sušenje.

Predpranje je ispiranje posuda koja su bila u dodir sa mlekom.Zbog sposobnosti očvršćavanja mlečne masti u hladnoj vodi, i zgrušavanja – taloženje belančevina u toploj vodi ispiranje vršimo vodom temperature oko 30 ℃ a može i voda iz vodovodne mreže. Opremu peremo rastvorom vode i sredstava za pranje, temperatura rastvora je između 40 – 50 ℃. Treba praktikovati da u posudu prvo sipamo vodu (1/10 od zapremine posude) a zatim dodati deterdžent koji je u novo vreme pomešan sa sredstvima za dezinfekciju, ujedno se vrši i dezinfekcija. Treba poštovati koncetraciju rastvora koja je data u upustvima preparata. Za pranje ne smemo upotrebljavati krpe i sunđere (izvor štetnih mikro organizma), već četke raličitih oblika.

Ribanje treba obaviti pedantno, naročito pažljivo očistiti rubove, poklopce i spojna mesta, u kojima se lako zadržavaju ostaci mleka. Ukoliko nije koriščeno sredstvo za dezinfekciju uništavanje bakterija je moguće i parenjem pregrejanom vodom, sa temperaturom iznad 90 ℃ količinom od 1/10 zapremine posude. Za ispiranje posuda koristi se čista voda, isprana više puta kako bi se uklonila sredstva za pranje i dezinfekciju. Prisustvo ostatka deterdženta izaziva zagađenje mleka, i takvo mleko nemožemo upo-trebljavati za dobijanje kiselomlečnih proizvoda i sira (maja i sirilo ne deluju). Po završetku ispiranja pristupamo završnoj fazi – sušenju. Mlekarske posude okrenu se otvorom na dole, i to na mestu gde nema prašine i nepoželjnih mirisa.

Bitno je da se posude što pre osuše. Prilikom pranja muzalice treba obratiti pažnju na sisne gume, kolektora, cevi za mleko i muznu kantu. Poželjno je da se jednom u 7 – 10 dana obavi temeljno pranje i dezinfekcija muzne jedinice (demontiranjem na delove), kiselim sredstvima za pranje koja uništavaju talog mlečnog kamenca. Po završetku pranja važno je dobro izvršiti ispiranje. Samo čišćenjem i dezinfekcijom posle svake muže svih površina sa kojima mleko dolazi u dodir možemo dobiti kvalitetno mleko

sa što manje mikroorganizma.

Povezano

Iz ove kategorije