Reč stručnjaka: Pravilna sadnja paprike

Ilustracija: rasad paprike, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: rasad paprike, foto: Domaćinska kuća

Mnogi povrtari pripremali su svoje rasade u plastenicima i sada čekaju pogodan trenutak, kako bi iste posadili na otvorenom polju. Idealan period za rasađivanje je od 15. do 25. maja za niže predele, a od 25. maja do 10.juna za više predele. Međutim, treba istaći da se prate vremenske prilike i shodno tome izađe na polje i krene sa sadnjom.

Neophodno je pripremiti zemljište i primeniti sve mere, što se pre svega odnosi na upotrebu odgovarajućih herbicida, kako bi sadnja bila uspešna, a letnja berba dala očekivane rezultate. Nega paprike, tokom prvih meseci nakon rasađivanja, je najbitnija.

Sadnja se obavlja u ranim jutarnjim ili večernjim satima,  nakon kiše ili ukoliko je sušni period, nakon zalivanja, kada se zemljište prosuši. Temperatura zemljišta i vazduha treba da budu iznad 15 stepeni. Ukoliko se sa sadnjom porani, dok je zemljište još uvek hladno, korenov sistem će se slabije razviti i samim tim usporava se razvoj same biljke.  S druge strane, ukoliko sadnja paprike krene kasnije,  biljke se teže primaju, pate od nedostatka vode, a plodovi sporije sazrevaju. Rasađivanje može biti ručno ili mašinski. Ručna  sadnja je bolja za biljku, jer se na taj način smanjuje mogućnost oštećenja korenovog sistema, dok  mašinska u mnogome ubrzava proces sadnje.

Za svaku sadnju na otvorenom, neophodno je obratiti pažnju na nekoliko stvari:

Postoji mnoštvo vrsta paprika, koje odlikuju različiti oblici, veličina, ali i kvalitet samog ploda, kao i načini korišćenja. Kod nas one koje su najzastupljenije su babure, polubabure kao i njene podvrste, koje se razlikuju po načinu korišćenja ( za ajvar, pečenje, sirovu ishranu). Takođe, najtraženije su župska rana, duga bela, slonovo uvo