Značajne štetočine u biljnoj proizvodnji

Ilustracija; bolesti povrća
Ilustracija; bolesti povrća

S obzirom na vremenske uslove i značajne količine padavina, sa povećanjem temperatura može doći do prenamnožavanja lisnih vaši. Pogoduju im više temperature i povećana vlažnost vazduha. Biljne vaši su sitni insekti, najčešće zelene boje, ali ima i smeđih, žutih, ružičastih i crnih. Odrasli insekti mogu biti krilati i beskrilni. Ovih štetočina ima više od 3.000 vrsta i gotovo da nema biljne vrste koju ne napada, barem jedna vrsta lisnih vaši. Većina lisnih vaši su polifagne štetočine i oštećuju veliki broj vrsta gajenih biljaka. Neke su specijalizovane za određene biljne vrste pa su po njima i dobile naziv – jabukina, breskvina, crna repina vaš.

Neke od najznačajnijih vrsta vaši su: Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii, Eriosoma lanigerum, Brevicoryne brassicae, Aphis fabae. Najveći broj štetnih vrsta lisnih vaši spada u familiju Aphididae red Hemiptera. U poljoprivrednoj proizvodnji se javljaju na otvorenom polju i u zatvorenom prostoru.

Lisne vaši oštećuju povrtarske biljke već u prvim fazama razvoja. Vrlo brzo formiraju kolonije na napadnutim biljkama, i to obično na mladim biljnim delovima gde je najintenzivnija cirkulacija biljnih sokova. Nanose direktne štete ishranom, sisanjem sokova na listu i cvetu i prouzrokuju deformacije napadnutih biljnih delova. Javljaju se i kao prenosioci virusa kod biljaka . Vrlo brzo se razmnožavaju, imaju 7-8 generacija godišnje, a u izrazito povoljnim uslovima i do 15. Lisne vaši izlučuju izmet u vidu slatke lepljive tečnosti “medna rosa” na koje se naseljavaju tzv. gljive čađavice.

Suzbijanje lisnih vaši, kada se već pojave, moguće je samo primenom hemijskih sredstava.

S obzirom na veliki broj generacija i činjenicu da se javljaju tokom cele vegetacije, naročito u voćarskim i povrtarskim proizvodnjama, suzbijanja su učestala i lako može doći do pojave rezistentnosti ovih štetočina ukoliko se primenjuju insekticidi iz iste hemijske grupe. Stoga je jako bitno napraviti plan suzbijanja koji će doprineti uspešnom rešavanju ove grupe štetočina.

Za sprečavanje napada lisnih vaši važno je sprovoditi dobre agrotehničke mere. Intenzivno đubrenje, gusti sklop, nepravilna primena insekticida za suzbijanje drugih štetočina, a koja je dovela do promene ravnoteže između lisnih vaši i njihovih prirodnih neprijatelja, dovode do povećane brojnosti lisnih vaši.

Važno je da se uništavaju korovi na kojima se vaši održavaju i razmnožavaju kada nema gajenih biljaka; pridržavati se preporučene tehnologije proizvodnje (kontrolisano đubrenje, optimalan sklop i dr.); zimsko prskanje voćaka uvesti kao obavezno tretiranje;u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici) sprečiti njihovo naseljavanje sa polja: ventilacione i ulazne otvore zatvoriti gazom; koristiti zaštitne mreže;upotrebljavati lepljive ploče – žute boje, atraktanti za vaši; na otvorenom koristiti antiinsekatske folije (žute ili srebrne malč folije); okrivanje povrća agrilom na otvorenom, samo su neke od mera za borbu protiv ovih štetočina.

U slučajevima kada je brojnost vaši oko ili iznad praga štetnosti naizmenično primeniti insekticide iz različitih grupa delovanja zbog sprečavanja pojave rezistentnosti. Na primer, za papriku važi pravilo da ukoliko se utvrdi prisustvo vaši na 5-10% listova tada se radi o lokalnoj pojavi, a ukoliko se vaši nađu na 10% listova smatra se da je cela površina ugrožena .

Suzbijanje vaši na otvorenom polju: Vaši suzbijati na početku formiranja kolonija i ne koristiti u svim tretiranjima iste preparate, već menjati ili rotirati preparate.

Isključiti insekticide opasne po zdravlje ljudi i sa toksičnim efektima za životnu sredinu i korišćenje bioloških sredstava u borbi protiv ove štetočine.

Važno je naglasiti da suzbijanje vaši insekticidima treba uskladiti sa berbom plodova kako u povrtarskoj tako i u voćarskoj proizvodnji i voditi računa o karenci!

Povezano

Iz ove kategorije