Ovo su optimalne temperature za gajenje životinja

Ilustracija: jagnjad, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: jagnjad, foto: Domaćinska kuća

Domaće životinje mnogo teže podnose visoke temperature nego niske. Naravno i kod nižih temperatura kada se radi o ekstremima reakcija je ista kao kod visokih temperatura.

Različite vrste domaćih životinja različito podnos visoke temperature. Najmanje su osetljivi konji, jer mogu obilno da se znoje, pošto su im znojne žlezde izuzetno ktivne. Goveda imaju mogućnost znojenja samo na prednjem delu tela, samim tim je rashlađivanje znojenjem nedooljno. Živina je veoma osetljiva jer nema znojne žlezde.višak toplote odaju opuštanjem krila i putem dahtanja.ž Svinje poseduju znojne žlezde ali se ne znoje dovoljno, velikim delom zbog prisustva masnog tkiva koje dozvoljavaodavnje viška toplote. I koze su životinje koje veoma teško podnose visoke tempeature.

Loš uticaj visokih temperatura na domaće životinje se vidi kroz promene u produktivnosti,reprodukciji, ishrani kao i promeni ponašanja

OPTIMALNE TEMPERATURE ZA GAJENJE NEKIH VRSTA DOMAĆIH ŽIVOTINJA:

– ZA KRUPNE ŽIVOTINJE KONJI I GOVEDA- 10-15 STEPENI

– ZA SVINJE U PRASILIŠTIMA 15 – 20 STEPENI,

– ZA TOVLJENIKE,PRIPL.,KRMAČE I NERASTOVE OKO 18 STEPENI

– ZA OVCE 8 STEPENI

– ZA PRIPLODNU ŽIVINU 13 STEPENI,ZA BROJLERE DO 20 STEPENI

– ZA JEDNONEDELJNE PILIĆE 30-33 STEPENA;sVKIH 8 DANA SE SMANJUJE ZA 4 STEPENA,SVE DOK NE DOSTIGNEMO 20 STEPENI.

 

OPTIMALNA TEMPERATURA JE VAŽNA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA

Povezano

Iz ove kategorije