Šta su rodne a šta nerodne grancice

Ilustracija: Voćnjaci u Českoj, foto: Svetlana Kovačević

Sve grančice u krošnji jedne voćke možemo podeliti u dve grupe: rodne i nerodne.
– Rodne grančice jabučestih voćaka su: vite rodne grančice ( duge su 20 – 50 cm, cvetni pupoljak može nastati u toku prve vegetacije, ali ne mora, češće se formiraju u narednoj vegetaciji) , krute rodne grančice (duge su 5 – 15 cm, terminalni pupoljak je cvetni, a po celoj dužini sa strane imaju po nekoliko drvnih i lisnih pupoljaka), prstenasti izraštaji ( dugi su 2 – 5 cm, obično se nalaze na dvogodišnjem i trogodišnjem drvetu, ukoliko je ishrana slabija često ne obrazuje cvetni pupoljak na vrhu), rodni kolači (veoma česte rodne grančice kod kruške, pa i jabuke) i složeno rodno drvo (nastaje ukoliko se na naboritim i vitim rodnim grančicama više puta u toku nekoliko godina formira rodni kolač, ova vrsta rodnih grančica formira se obično na starijim stablima voćaka).
– Nerodne grančice jabučastih voćaka su: vodopije ( duge preko 1 metar, uspravnog rasta), trnasti izraštaji ( bodlje, susreću se na nekim domaćim sortama jabuka i krušaka slabijeg kvaliteta, dok ih nema na plemenitim sortama; nastaju iz pupoljaka koji su šiljatiji, izduženiji od normalnog okca i odmaknutiji od grančice na kojoj se nalaze; nalaze se na dvogodišnjim granama i na bočnim granama svih starosti, kao i na rodnim kolačima).
– Rodne grančice koštičavih voćaka su: duge rodne grančice ( duge 20 – 70 cm, kratkog su veka i održe se 1 – 3 godina), kratke rodne grančice (10 – 20 cm), prevremene rodne grančice (razvijaju se u istoj vegetaciji iz bočnih pupoljaka mladara, formiranih u istoj vegetaciji; duge su 15 – 20 cm; ne daju visoko kvalitetne plodove i rezidbom se potpuno uklanjaj ili orezuju na jedan do dva pupoljaka), mešovite rodne grančice (duge su 20 – 50 cm, imaju grupisane cvetne i drvne pupoljke duž cele grančice, npr. ako su grupisana po dva zajedno na nodusu onda je jedan drvni, a drugi cvetni; rodne kitice ( cvetne kitice, majski buketići, dužine su 2 – 5 cm), kopljasti izraštaji (dugi su 0,5 – 10 cm, na vrhu je umesto drvnog pupoljka trnasti izraštaj, a bočno se nalaze nekoliko vegetativnih ili cvetnih pupoljaka).
– Nerodne grančice koštičavih voćaka su: vodopije i trnovi.