Dobra krmna a i medonosna biljka

Ilustracija: bela detelina, foto: pixabay
Ilustracija: bela detelina, foto: pixabay

Višegodišnja zeljasta biljaka iz familije Fabaceae. Dugotrajna u pašnjačkim smešama , a pri kosidbi traje 4-5 godina.Podnosi kisela i slana zemljišta , više  nadmorske visine,  pa čak i poplave. Seje se najviše u smešama za ispašu i kombinovano iskorišćavanje , a značajna je i kao medonosna i dekorativna biljka.

Bela detelina je izuzetno značajna krmna biljka, a koristi se i za ljudsku ishranu kao salata.

Niskog je rasta tako da sve veću primenu nalazi kao kultura na slabo održavanim zemljištima – jelovinama, ispod elektropostrojenja, fabričkim krugovima, saobraćajnicama…

Setvena norma je 12-15 kg/ha, odnosno 120-150 grama na 100 m2.

Poznata je kao dobra medonosna biljaka (veliki proizvođač nektara). Kao pašnjačka krmna biljka zauzima vidno mesto, dobrog je kvaliteta o čemu govori i sadržaj sirovih proteina pred cvetanje (27%).

Posle cvetanja sadrži oko 19% sirovih proteina od suve materije. U suvoj materiji sporo povećava sadržaj sirove celuloze. Zbog toga je svarljivost dosta dobra, veća nego kod crvene deteline i lucerke. Bogata je vitaminima, sadrži više kalcijuma i magnezijuma od svih vlatastih trava. Pored iznetih osobina, bela detelina vrši snažan uticaj na poboljšanje plodnosti zemljišta.

Bela detelina medonosna biljka, puna proteina.

Ova biljka troši nešto više vlage, odgovara joj prohladna klima, sušu teže podnosi i ako potraje duži sušan period biljka uginjava s obzirom na plitak korenov sistem.  Najbolje uspeva na težim glinovitim, ilovastim zemljištima.

Optimalna pH za uzgajanje bele deteline je 5,5 – 7.

 

Povezano

Iz ove kategorije