Da li je dobra tečna hrana za telad

Ilustracija: farma teladi, foto: S,K,
Ilustracija: farma teladi, foto: S,K,

Ishrana kolostrumom i mlekom majke najčešće se obavlja tokom prvih 7 dana života teleta, a zatim se postepeno, u toku 3-4 dana, prelazi na zbirno mleko ili na neko komercijalnu zamenu za mleko.

Dnevna količina mleka koja se daje teletu može značajno da varira i pri forsiranoj ishrani da dostigne vrednost i do 12kg/dan. Sa povećanjem količine mleka raste i dnevni prirastteladi. Međutim danas , kada su u pitanju ženska telad za priplod ne ide se na visok prirast u periodu ishrane sa mlekom, te se  količina mleka ili tečne zamene za mleko najčešće ograničava na 6kg/dan.
Ishrana tečnom hranom je na većini farmi na kojima se gaje crno-bela goveda ograničava na prvih 60 dana života teleta. Iza toga, tele se hrani samo suvom hranom i to koncentratom i senom.

Na mnogim gazdinstvima, koristi se samo jedna smesa koncentrata, sastavljena najčešće od 54,5% prekrupe zrna kukuruza, 10% pšeničnih mekinja, 15% sačme suncokreta, 10% sačme soje, 5% suvog pivskog kvasca, 2% mineralnih materija i 1% premiksa vitamina. Ovakva smeša ima 17% proteina. Ispravnije je da se prve 3-4 nedelje života koristi početna smeša koncentrata sa 18-20% proteina, a zatim smeša za porast 14-16% proteina.

Koncentrat se u prvo vreme daje po volji, a zatim ograničava na 2kg/dan. Dalja ušteda u mleku, ali i uz drugu organizaciju rada može se postići uvođenjem jednokratnog napajanja teladi počev od 28-30 dana, uz jednovremeno smanjenje dnevne količine tečne hrane po teletu na oko 3-4kg/dan. Najmanji utrošak tečne hrane (mleka ili zamene za mleko) može se postići uvođenjem tzv. veoma ranog odlučivanja teladi koje se vrši u momentu kada telad počnu da konzumiraju oko 400-500g suve hrane (koncentrata) u proseku dnevno. Svakim
smanjenjem količine tečne hrane po danu, kao i skraćenje perioda tečne ishrane opada i visina prirasta. Smatra se da do zakržljavanje teladi neće doći ukoliko prirast u prva 2 meseca života tj. U periodu ishrane pretežno tečnom hranom ne bude niži od 450g dnevno, s tim da to kasnije nadoknade – u periodu ishrane isključivo suvom hranom, kao što su koncentrat i seno. Tako već u uzrastu od 4-6 meseci telad mogu da dostignu željenu telesnu masu i prosečan dnevni prirast od 650-750g/dan.

Sveže mleko (punomasno i kolostrum) danas se u ishrani teladi koristi samo prvih 7 dana po rođenju.

Kasnije se u tu svrhu koriste različite zamene za mleko, zasnovane na suvom obranom mleku, uz dodatak masti, odnosno ulja i drugih sastojaka. U poslednje vreme iz ekonomskih razloga, belančevine suvog obranog  mleka se sve više zamenjuju drugim izvorima belančevina, kako animalnog tako i biljnog porekla. Recepture tih novih zamena za mleko mogu biti različite, a time manje ili više uspešne, kako u pogledu mogućeg prirasta tako i utroška hrane po jedinici prirasta i brzini i efikasnosti rasta. Treba istaći da i niz drugih faktora, a posebno životna sposobnost novorođene teladi, može bitno uticati na uspeh odgajivanja i ishrane jednom od navedenih zamena za mleko baziranim na raznim surogatima mleka kao što su: suvi pivski kvasac, razni tipovi sojinog brašna, suva surutka, neki sporedni proizvodi klanične industrije.

Povezano

Iz ove kategorije