Uradite ovo posle berbe

Ilustracija: jagode u plasteniku, foto:Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: jagode u plasteniku, foto:Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Radovi u jagodnjaku nakon berbe su jako značajni, jer upravo od njih zavisi rodni potencijal a za sledeću godinu.
Završetkom berbe počinje priprema za sledeću godinu. Rodni potencijal formira se u toku eptembra meseca kada se diferenciraju svetni pupoljci i neophodno je da se preduzme niz agrotehničkih mera kako bi se dobio dobar prinos sledeće godine.
Agrotehničke mere koje se sprovode posle berbe su: uklanjanje stolona, održavanje i obrada zemljišta, uništavanje korovskih biljaka, đubrenje, navodnjavanje i zaštita od biljnih bolesti i štetočina.
Posle berbe jagode potrebno je nastaviti uklanjanje stolona sa živićima u više navrata sve dok izbijaju. Jagode bez stolona i živića daju veći prinos za 50-70 odsto, od onih sa stolonima i živićima.

Stolone je najlakše zakidati noktima, može i makazama ili kultivatorima pri redovnoj obradi zemljišta. Voditi računa das e ne vuču bokori jer se tako povrđuju.

Održavanje zemljišta je bitno jer se tako radi i uništavanje korova i čuvanja vlage u zemljištu.

Đubrivo je potrebno uneti u zemljište obradom. Može da se obavi dodatno i preko lišća nekim od poznatih sredstava sa makro i mikroelementima. Ovaj način đubrenja može da se primeni zajedno sa sredstvima za zaštitu.
Jagoda je voćna vrsta koja ima velike potrebe za vodom. Voditi računa da tokom septebra se radi obavezno navodnjavanje kako bi se formiralo što više cvetnih pupoljaka.

Povezano

Iz ove kategorije