Pravilan postupak muže

Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Pravilan postupak muže sastoji se iz nekoliko faza :

-priprema vimena za mužu,

-predmuža ili izmuzivanje

masaža vimena

-muža

-domuzivanje

-dezinfekcija sisa

 

-Priprema vimena za mužu sastoji se od čišćenja , pranja i dezinfekcije vimena.Jako prljavo vime se opere mlakom vodom I izbriše mekom krpom natopljenom dezinficijensom.

-Predmuža ili izmuzivanje prvih mlazeva mlijeka iz vimena je jedna od najvažnijih faza . U posebnu posudu sa duplim ili tamnim dnom izmuzu se prva četri mlaza iz svake četvrti vimena. Prvi mlazevi mleka iz vimena sadrže najveći broj mikroorganizama , na taj način utičemo na smanjenje njihovog broja i na kvalitet mleka. -Masaža vimena stimuliže da krava” otpusti” mleko. Prvo se masira leva polovina vimena tako što se palcem masira uzdužna brazda koja deli vime na levu i desnu polovinu, a dlanovima se masira vime.

Jedini prirodni način ispuštanja mleka iz vimena je sisanje koje vrši tele. Čovek je radi svojih potrba razvio različite načine muže i svi oni pokušavaju da oponašaju sisanje kod teleta. U praksi se koristi ručna i mašinska muža.

-Domuzivanje je postupak kojim se izmuzuju manje količine mleka koje su zaostale u vimenu. Izmuzivanje je značajno jer se upravo u poslednjim mlazevima nalazi najviše .

-Dezinfekcija sisa je veoma korisna operacija .To se vrši jednostavnim uranjanjem sisa u dezificijens. S obzirom da je sisni kanal posle muže određeno vreme otvoren to dezinfekcija sisa sprečava prodor mikroorganizama u unutrašnjost vimena.

Poput ljudskog tako i organizam krave je razvio sopstveni mehanizam koji mu omogućava da se brani od napada bakterija.Ovaj mehanizam ima mogućnost da mobiliše i pošalje u” napadnuto” područje organizma specijalne ćelije “borce”koje se suprostavljaju “napadačima “ bakterijama. Ćelije boric zovu se leukociti ili bela krvna zrnca i nalaze se u najvećem broju delom u krvi. S obzirom da krv ima značajnu ulogu u proizvodnji mleka , određeni broj leukocita se nalazi i u mleku. Leukociti, zajedno sa epitelnim ćelijama sekretornog tkiva vimena sačinjavaju tzv. Somatske ćelije. Oko 75% somatskih ćelija čine leukociti a ostatak su epitelne ćelije.

Leukociti služe kao odbrambeni mehanizam za borbu protiv bolesti I infekcija i pomažu u obnovi oštećenog tkiva. Broj somatskih ćelija jedan je od sigurnih pokazatelja zdravstvenog stanja vimena . Ukoliko dođe do prodora bakterija u vime , organizam reaguje tako što šalje leukocite iz drugih delova tela putem krvi u vime. U vimenu dolazi do borbe između leukocita i bakterija “napasnika” pri čemu nastaju žrtve I na jednoj I na drugoj strani,a pri tome stradaju i mnoge epitelne ćelije. Što više mikroorganizama prodre u vime to organizam šalje veći broj odbrambenih ćelija , čime se povećava broj somatskih ćelija u mleku, što je siguran znak oboljenja vimena i mastitis.

Broj somatskih ćelija veći od 400 000 u ml mleka ukazuje da je mastitis prisutan. U zemljama EU broj somatskih ćelija utiče na cenu mleka . za mleko koje sadrži do 200 000 somatskih čelija u ml, proizvođač dobija premiju 3-5 % na regularnu cenu ,za mleko koje sadrži od 250 000-400 000 somatskih ćelija u ml dobiva 5-10% manje od normalne cene mleka , za mleko koje sadrži više od 400 000 somatskih ćelija u ml,  dobiva samo 40% od normalne cene mleka .

Da bi se kod nas farmeri počeli pridržavati ovog standard,  potrebno je pored adekvatne opreme za mužu održavati i konstantnu higijenu vimena, što se postiže gradnjom objekata za stoku sa odgovarajućim ležištima za krave koja su dovoljno odignuta od prljavog poda , tako da vime ne ostvaruje kontakt sa fekalijama.

Važno je da vlasnik primeti i najmanje promene na vimenu i tako na vreme potraži pomoć veterinara , a bitna je i veterinarska služba koja bi redovno edukovala farmere po ovom pitanju.

 

Povezano

Iz ove kategorije

Ilustracija: ovce, foto: S.K.

Dan ovčarstva

Udruženje odgajivača ovaca Srbije 15.maja 2021.godine organizuje prvi „Dan ovčarstva 2021“. Manifestacija će se održati

Opširnije »