Kako da prodate med

Ilustracija: med, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: med, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Pozivamo o sve pčelare koji su prodali samo nužne količine meda da bi došli do minimalno potrebnog obrtnog kapitala, ili med uopšte nisu prodali i čuvaju ga za naš Pogon, da preko svog udruženja prijave tačne količine meda na koje naš zajednički Pogon „Naš med“ može sigurno da računa narednih meseci, počev od avgusta ove godine, piše na sajtu SPOS-a. Znači, potrebno je da predsedniku svog udruženja, najkasnije do 10. avgusta, poželjno što ranije, dostavite sledeće podatke o medu koji nudite, a on će sve te podatke najkasnije 10. avgusta dostaviti SPOS-u (predsednik može ovlastiti drugu osobu da to radi umesto njega, ali o tome najpre mora zvanično, pisano ili mejlom, obavestiti SPOS):

  •  Ime i prezime pčelara člana SPOS-a
  •  Adresa lokacije meda
  •  Mobilni i fiksni telefon, mejl
  •  Vrsta i količina meda koja se nudi (minimum 300 kg) sa navođenjem godine vrcanja meda (ako imate PRAVI livadski med sa planina, to naznačite kao posebnu vrstu meda, van cvetnog meda)

 

Kontakt osoba za celu ovu proceduru je komercijalista Pogona „Naš med“ Ivan Ivić, 064/65-77-833, nasmed.prodaja@gmail.com.

 

U najskorije vreme ovo prijavljivanje biće obavljano elektronski preko sajta SPOS-a, ali za sada ide na navedeni način.

Podsećamo da je od vitalnog značaja da što pre dostavite tražene podatke, kako bismo na osnovu raspoloživih količina meda mogli da pregovaramo sa kupcima.

Znamo da pčelare najviše interesuje cena meda, ali niko ne može znati kolika će cena vladati na tržištu u avgustu. Čim se neki ugovor sklopi, objavljivaće se cena, i svi kojima ta cena odgovara, prodaće svoj med u ugovorenoj količini. Cena meda biće onolika kolika bude tržišna cena u trenutku prodaje, umanjena za troškove funkcionisanja odnosno održavanja Pogona. Detaljnije u nastavku teksta:

 

 

Povezano

Iz ove kategorije

Patogen lista višnje

Pegavost lišća višnje je najznačajnji patogen lista u proizvodnji ove voćne vrste, i u proizvodnim