Kako visoke temperature utiču na zdravlje životinja

Ilustracija: Svinje, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Svinje, foto: Domaćinska kuća

Svinje oslobađaju suvišnu toplotu gotovo isključivo putem disanja; one nemaju znojne žlezde. Druge načine oslobađanja toplote otežava debelo masno tkivo.

Moramo obratiti pažnju na temperaturu, vlagu, strujanje vazduha, toplotna zračenja, svetlost (intenzitet, trajanje i ritam), elektricitet (grmljavina), sastav vazduha, buku i tzv. socijalne faktore.

U slučaju vrućine svinje će se hladiti na sledeće načine:

  • potražiće hladnije mesto ili mesto sa jačim strujanjem vazduha
  • pomeriće se od grupe
  • rovariće do hladne zemlje
  • valjaće se (u fecesu i urinu).

Termički stres deluje na ovulaciju, gestaciju ploda, sterilitet.

Za hlađenje svinja na farmama se koriste  bazeni i tuševi. U slučaju velikih vrućina, preporučljivo je dodati 3 grama vitamina C (askorbinske kiseline) u hranu.

Neophodnost hlađenja je očigledna: na 36°C, krmače prskane vodom imale su 2,35 prasadi više nego one koje nisu bile prskane.

Pri visokim temperaturama

  • smanjuje se apetit
  • javlja se letargija
  • pobačaji su češći
  • embrioni su nevitalni i manji
  • povećana je embrionalna smrtnost.

 

Aklimatizacija traje 7-10 dana nakon izlaganja termičkom stresu. To je važno kod osemenjivanja. Temperatura u rektumu najveću vrednost dostiže 6 sati nakon stresa i pada kroz naredna 6 dana. Naravno, postoje individualne razlike među jedinkama i uslovima u kojima one žive.

Intenzitet, trajanje i način pojavljivanja stresogenog podražaja bitno utiču na učinak stresa. Spora pojava nadražaja ostavlja veću mogućnost prilagođavanja.

 

 

 

Povezano

Iz ove kategorije

Ilustracija: ovce, foto: S.K.

Dan ovčarstva

Udruženje odgajivača ovaca Srbije 15.maja 2021.godine organizuje prvi „Dan ovčarstva 2021“. Manifestacija će se održati

Opširnije »