Zelena rezidba leske

Ilustracija: Plantaža lešnika, foto:http://static.mondo.rs/
Ilustracija: Plantaža lešnika, foto:http://static.mondo.rs/

Primena orezivanja kao pomološke mere jedan je od osnovnih faktora pravilnog rasta i razvoja lešnika, a samim tim i većeg prinosa ploda. Zelenom rezidbom lešniku se ne nanose veće rane na mestu reza, a značajno se doprinosi stvaranju povoljnog mikroklimata unutar krošnje/žbuna.

Obavlja se na bujnim voćkama ili bujnim rodnim granama. Ovom rezidbom se odstranjuje nekorisno lišće na delovima krošnje,uklanjaju se izdanci koji imaju položaj vodopija ili rastu prema unutrašnjosti i uz vrhove primarnih i sekundarnih grana.

Osnovni cilj zelene rezidbe je osvetljavanje i provetravanje krošnje radi boljeg diferenciranja cvetnih pupoljaka.U zavisnosti od klimatskih uslova i stadijuma razvoja lešnika, sa zelenom rezidbom može se početi u maju, neposredno nakon kretanja vegetacije i s pojavom prvih letorasta, pri čemu se suvišni i po položaju neodgovarajući letorasti u startu odstranjuju. Drugu zelenu rezidbu treba ponoviti krajem juna i početkom jula, jer u tom periodu dolazi do diferencijacije cvetnih pupoljaka za narednu vegetacionu sezonu  rezidbom ne bi trebalo ukloniti više od 30 odsto zelene mase sa stabala, jer odstranjivanjem veće količine lisne mase može doći do smanjene mogućnosti normalnog odvijanja procesa fotosinteze, a samim tim i slabije ishrane plodova, kao i do stvaranja sunčanih opekotina na plodovima.Pri obavljanju zelene rezidbe može se prema potrebi obaviti i povijanje letorasta u cilju pravilnog formiranja krune i poboljšavanja osunčanosti i diferenciranja cvetnih pupoljaka.

Pravilno obrazovanje krune postiže se odgovarajućim rasporedom grana, njihovim povijanjem, kao i merama rezidbe. Povijanje je pravilno usmeravanje jednogodišnjih izdanaka. Rezidbom se izbacuju letorasti sa oštrim uglom grananja, a ostavljaju se letorasti koji imaju povoljan položaj i ugao grananja veći od 45 stepeni.

Povećanjem ugla grananja smanjuje se bujnost, ali se ubrzava početak rodnosti. Grane koje imaju vertikalan položaj razvijaju popoljke bliže vrhu, a donji pupoljci ostaju neaktivni. Dovođenjem grane u što horizontalniji položaj razvija se više pupoljaka pri osnovi, a mladari su približno iste bujnosti.

Prilikom povijanja grana treba povesti računa o tome da se grane nikako ne smeju povijati lučno, jer tako se slabi njihov porast, a na mestu povijanja izražena je pojava vodopija, što prouzrokuje nepravilno formiranje krošnje. Najbolje je savijati mlade grane dok one još nisu odrvenele. Razvođenje jednogodišnjih izdanaka ima za cilj bolje i brže formiranje cvetnih pupoljaka i smanjenje lomljenja grana u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti. Pri rezidbi leske pažnju treba obratiti na cvetne pupoljke koji se formiraju na periferiji i vrhovima krune, jer su to najbolje osvetljeni delovi. Ženski cvetovi leske diferenciraju se u julu i avgustu. Redovnom i umerenom rezidbom postiže se bolja oplodnja, veći prinos i kvalitet plodova.

Povezano

Iz ove kategorije