Šta se dešava sa cenom voća

Ilustracija: maline, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: maline, foto: Domaćinska kuća

Prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u maju 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, povećane su za 1,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Stoka i živina (2,5%) i Voće (51,5%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u maju 2020. godine, u odnosu na april 2020.godine, u proseku su povećane za 0,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (1,5%), Žita (0,6%) i Voće (28,9%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-maj 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, u proseku su smanjene za 0,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-maj 2020. godine u odnosu na isti period 2019.godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Žita (-5,1%) i Povrće (-34,1%).

Povezano

Iz ove kategorije