Zašto farmeri Pčinskog okruga ne koriste subvencije

Ilustracija: ovce, foto: S.K.
Ilustracija: ovce, foto: S.K.

Ministarstvo poljoprivrede svake godine daje mogućnost farmerima za subvencionisanu kupovinu kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije,  umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

I pored  dobre prilike za poboljšanje rasnog sastava stada, jug Srbije zaostaje u odnosu na ostatak naše zemlje po broju podnetih zahteva,  za kupovinu umatičenih grla.

Savetodavci iz oblasti stočarstva, permanentno ukazuju farmerima na ovu mogućnost u svakodnevnim direktnim kontaktima preko poseta na gazdinstvima, telefonskim kontaktima, predavanjima, tribinama i javnim nastupima na lokalnim, regionalnim i državnim radio i televizijskim stanicama,tekstovima u novinama i lokalnim biltenima.

Razlog zbog kojeg farmeri sa juga Srbije, se teže odlučuju na ovakav korak je pre svega: nedostatak novca, nepoznavanje procedure. 

Rešenja mogu se tražiti u udruživanju samih farmera u poljoprivredna udruženja i poljoprivredne zadruge i konkurisanju za subvencionisane poljoprivredne kredite.

Savetodavci iz oblasti stočarstva PSSS“Vranje“pružaju besplatnu savetodavnu i stručnu pomoć oko podnošenja zahteva, rokova za slanje ,provere kompletne dokumentacije i ispravljanje grešaka. MPŠV ove godine je produžilo rok za slanje počev od 16. marta do 15. oktobra tekuće godine i na taj način uslišilo zahteve PSSS Srbije i samih farmera.

Rešenja mogu se tražiti u udruživanju samih farmera u poljoprivredna udruženja i poljoprivredne zadruge i konkurisanju za subvencionisane poljoprivredne kredite MPŠV.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi:

1) 5.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, što je uvećanje u odnosu na prethodni period kada je ova suma iznosila 3.000.000.

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

  1. grla goveda, i to:

– junica tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci

– junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci

– bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci

  1. grla ovaca i koza, i to:

– ovaca – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

– koza- dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

– dvisci uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

  1. grla svinja, i to:

– nazimica uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

– suprasnih nazimica od osam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

– nerastova uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci

  1. pčelinjih matica

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

7) manastir.

Uz zahtev dostavlja se:

1) račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla,

2) otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla,

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni

isečak;

4)uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

6) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije

7) uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;

8) pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije – ako je predmet zahteva nabavka kvalitetne priplodne pčelinje matice.

Dokumentacija mora biti izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva.

Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu jesu:

1) za nabavku junice mlečne i kombinovane rase– 140.000 dinara;

2) za nabavku junice i bika tovne– 125.000 dinara;

3) za nabavku dviske – ovce i koze – 20.000 dinara;

4) za nabavku dviska– 30.000 dinara;

5) za nabavku nazimice – 18.000 dinara;

6) za nabavku suprasne nazimice i nerasta– 24.000 dinara;

7) za nabavku pčelinje matice– 600 dinara

 

Povezano

Iz ove kategorije