Pravilan tov ovaca

Ilustracija: stado ovaca, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: stado ovaca, foto: Domaćinska kuća

Uspeh u tovu odraslih ovaca i intenzivan porast podmlatka za proizvodnju mlade jagnjetine, zavisi od rasnih svojstava, nivoa i punovrednosti ishrane i starosti životinja u vreme tova. Za tov se koriste odrasle ovce izlučene iz priploda (proizvodnje), jagnjad u vreme sisanja, rano odbijena jagnjad ili jagnjad normalno odbijena. U zavisnosti od starosti životinja i režima ishrane, razlikujemo tov odraslih ovaca, tov jagnjadi na sisi i tov odlučene jagnjadi.

 Tov odraslih ovaca – za ovu vrstu tova koriste se stare ovce, izlučene iz priploda zbog određenih problema u reprodukciji. Odrasle ovce nemaju većih zahteva u svarljivim proteinima. U organizmu odrasle ovce odlaže se u toku 24 časa svega 5- 8gr proteina. Obrok za tov ovaca, koji traje 70 dana, sa telesnom masom od 55-65 kg treba da sadrži sledeća hraniva: slama ječma 0,6kg, kukuruzna silaža 5 kg, stočna repa 1kg, zrno kukuruza 0,1kg, i suncokretova sačma 0,1kg. So u formi presovanih mineralnih blokova za lizanje i vodu, treba davati ovcama po volji. Tov odraslih ovaca na paši–u tovu odraslih ovaca paša može predstavljati jedinu hranu. Dnevne potrebe ovaca u zelenoj masi iznose 7-8 kg po grlu. Ova količina zelene mase sadrži 2-2,4 kg suve materije, sa oko 1,4 -1,6 HJ, što obezbeđuje visok prirast životinja. Tov ovaca treba organizovati u toku čitavog pašnog perioda.

Tov odraslih ovaca na paši omogućava dobijanje značajnih količina ovčijeg mesa, uz minimalni utrošak radne snage i sredstava. Ovcama na paši mora biti stalno na raspolaganju sveža pitka voda. U toku letnjeg perioda tova odraslim ovcama treba obezbediti 5-6 kg zelene mase i 0,4-0,5 kg koncentrata po grlu dnevno. Tov se smatra uspešnim ukoliko ovce na paši za dva meseca povećaju telesnu masu za 6 i više kilograma.

Povezano

Iz ove kategorije