Novi pravilnik Ministarstva poljoprivrede

Ilustracija: njiva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: njiva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispuni privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice za izradu projekta pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište.

Pravilnikom je definisano da projektantska organizacija ispunjava uslove za obavljanje poslova izrade projekta ako:

1) raspolaže odgovarajućim radnim prostorom;

2) ima odgovarajuću tehničku opremljenost;

3) je akreditovana u Akreditacionom telu Srbije (u daljem tekstu: ATS) za poslove ispitivanja zemljišta;

4) je registrovana u Agenciji za privredne registre ili u sudskom registru za obavljanje ostalih stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti, istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji, istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama ili tehničko ispitivanje i analize;

5) ima odgovarajuće stručne kapacitete.

Projektantska organizacija koja obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuju nauka i istraživanja, mora da ispunjava i uslov da je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda.

Povezano

Iz ove kategorije