Od čega zavisi plodnost krava

Ilustracija: farma krava, foto: G.Đ.
Ilustracija: farma krava, foto: G.Đ.

Razmnožavanje goveda predstavlja osnovu proizvodnje mleka i mesa. Bez teljenja proizvodnja mleka opada i konačno prestaje. Goveda u 97 do 99 % tele samo jedno tele.

Pubertet se kod goveda javlja nakon polnog sazrevanja, a manifestuje se pojavom polnog ciklusa. Pubertet se u proseku javlja oko 9. meseca života, ali na pojavu puberteta utiče rasa (ranozrele rase ulaze u pubertet sa 8 meseci, kasnozrele i nakon 10. meseca), ishrana, telesna masa i sezona teljenja. U zavisnosti od rase holštajn-frizijske rase prvi put se osemenjavaju sa 15 meseci starosti, a simentalci u dobu od 16 do 17 meseci i masom 380-390 kilograma ili 60% mase odrasle dobi.

Plodnosti krava zavisi od :međutelidbenog razdoblje, odnosno razdoblja između dva telenja i u slučaju da je veće od 365 dana, to je znak slabije plodnosti,

-indeksa osemenjavanja (označava broj osemenjavanja po steonoj kravi) ,

-indeksa teljenja (odnos između ukupnog broja teljenja krava i junica i prosečnog broja krava u stadu); zadovoljavajući indeks bi trebao biti između 100 i 110.

Plodnost krava i sam polni ciklus, posebno kod visoko mlečnih goveda,predstavljaju vrlo osetljivu fazu proizvodnje i postoje brojni faktori koji utiču na to.

Glavni faktor je ishrana i na plodnost krava povoljno utiče hrana sa više vlakana.

Osim toga, treba paziti da hrana nije plesniva, da dugotrajno nije izložena temperaturama višim od 32 ° C , a vlaga ne bi trebalo da bude veća od 75 %. Takođe, u ishrani treba paziti na snabdevanje kalijumom i natrijumom, vitaminom D i elementima poput bakra, joda i mangana. Jak uticaj na plodnost krava ima muža, postupak osemenjavanja, visoka proizvodnja mleka, način držanja i abortusi.

Povezano

Iz ove kategorije