Važne napomene za primenu pesticida

Ilustracija: prskanje pesticidima. foto: pixabay
 • Pre otvaranja obavezno detaljno pročitati upustvo o primeni preparata;
 • Proveriti da preparatu nije istekao rok primene i da se njegova primena uklapa u rok primene pred berbu plodova;
 • Proveriti da ne postoji opasnost od trovanja pčela koje u voćnjaku, vinogradu posećuju korov ili druge biljke u fazi cvetanja. Pre tretiranja obavestiti pčelare u susedstvu do tri kilometra udaljenosti, najmanje na tri dana pred prskanje useva u cvetanju. Stoku iz tretiranog objekta udaljiti najmanje za tri nedelje
 •  Proceniti stepen opasnosti za susedne biljke usled zanošenja kapi;
 • Pribor za spravljanje rastvora i prskalica moraju biti čisti i bez ostatka pesticida od ranijeg tretiranja;
 • Nikako ne koristiti istu prskalicu i za tretiranje korova. Ako se to desi, obavezno izvršiti detaljno pranje prskalice deterdžentom za suđe i dobro isprati vodom;
 • Koristiti uvek sveže spravljenu tečnost za prskanje koju treba obavezno sipati kroz gusto sito u prskalicu, kako bi odstranili mehaničku nečistoću koja može dovesti do začepljenja dizni prskalice
 •  Koristiti samo onu količinu (koncentracuju, dozu) preparata, koja je navedena u upustvu o primeni određenog preparata;
 •  Određenu količinu preparata najpre pomešati sa malo vode, a zatim postuno, uz mešanje, razblažiti do potrebne koncentracije.
 •  Tretiranje tako obaviti da budu dovoljno okvašeni i lice i naličje lista
 •  Biljke ne prskati posle kiše ili jake rose, dok su mokre, jer na lišću imaju dovoljno tečnosti pa ne može da primi novu količinu;
 • Izbegavati prskanje u cvetu izuzev preparata koji nisu otrovni za pčele;
 •  Izbegavati prskanje po vetru, pri visokim temperaturama i u sparnim danima. Prskati ujutro posle rose ili kasno popodne, a najbolje pred sumrak;
 • Ako se pri mešanju tečnog preparata sa vodom izdvaja pri dnu ili na površini vodenog stuba uljani sloj, takvu smešu(mešavinu) ne treba koristiti jer može biti fitotoksična za gajenu biljku.