Kada je vreme za žetvu heljde

Ilustracija: Heljda, foto: pixabay
Ilustracija: Heljda, foto: pixabay

Utvrđivanje optimalnog momenta žetve heljde je otežano usled rastegnutog perioda cvetanja i neujednačenog sazrevanja semena. Kod heljde se seme lako osipa što  otežava žetvu.

Smatra se da je vreme za žetvu najbolje kada 2/3 zrna na biljkama dobije mrku boju.Žetva se može obaviti dvofazno i jednofazno. Kosidba može da se vrši ručno(srpom ili kosom),snopovi se ostavljaju u krstine radi dosušivanja. Nakon 8-10 dana obavlja se vršidba na vršalici. Žetva može da se vrši mašinski u dve faze.

Usev se kosi kosačicom i ostavlja u dve trake radi dosušivanja a zatim se kombajnira kombajnom koji ima uređaj za podizanje otkosa. Najbolji i najefikasniji način je jednofazna žetva kombajnom jer tu ima najmanje gubitaka. Žetvu heljde treba obaviti u što kraćem vremenu sobzorom na lako osipanje heljde. Sadržaj vlage u zrnu koji se skladišti ne sme biti veći od 14%. Od 100 kg.zrna pri meljavi se dobija 60-70 kg brašna, 4-18 gk.mekinja i 18-26 kg.ljuske

Povezano

Iz ove kategorije