Koji su to radovi u avgustu bitni za voćare

Ilustracija: voćnjak, foto: Svetl
Ilustracija: voćnjak, foto: Svetllana Kovačević

U avgustu mesecu u Kolubarskom okrugu najaktuelniji su radovi vezani za berbu šljive , berbu kupine i remotantnih sorti maline , pojedinih sorti breskve i kruške. Pored berbe nastavlja se sa merama nege mladih i zasada u rodu a u prvom redu suzbijanje korova dopunskom obradom i košenjem , navodnjavanje u slučaju nedostatka vlage u zemljištu , u malinjacima uklanjanje starih izdanaka i nega ovogodišnjih izdanaka , tokom avgusta i početkom septembra može se obaviti duboka obrada zemljišta za podizanje novihzasada , proizvođači voćnih sadnica tokom avgusta obavljaju kalemljenje na spavajući pupoljak.

Površine pod šljivom u Kolubarskom okrugu oko 12.000 hektara a u sortimentu preovlađuju sorte koje sazrevaju u avgustu Stenlej i Čačanska rodna .Vreme berbe šljive zavisi od namene plodova pa se plodovi za upotrebu u svežem stanju kao i za hlađenje beru pre fiziološke zrelosti kada su dovoljno čvrsti da izdrže transport i preradu a pokožica im je dobila karakterističnu boju i pepeljak. Plodovi za upotrebu u svežem stanju se beru ručno tako da im se sačuva peteljka i pepeljak, ova berba je najzahtevnija i najskuplja. Za hlađenje se takođe plodovi beru ručno ali kod ovih plodova peteljka i pepeljak nisu obavezni pa je učinak berača veći. Sadržaj šećera, aromatičnih materija kao i obojenost plodova kod ovih plodova je niža od maksimalnog sadržaja. Plodovi šljiva za sušenje i proizvodnju rakije beru se u tehnološkoj zrelosti kada im je sadržaj suve materije najviši. Optimalan početak berbe ovih plodova najbolje je odrediti merenjem čvrstine mezokarpa i sadržajem rastvorljivih suvih materija u plodu refraktometrom. Šljive za sušenje i preradu u rakiju beru se trešenjem i skupljanjem u ambalažu.

Berbu treba obaviti u više navrata jer plodovi šljive ne sazrevaju istovremeno pa je potrebno potkupljanje. Ovogodišnji očekivani prinosi će biti manji od višegodišnjeg proseka jer je na pojedinim lokalitetima bilo oštećenja od niskih temperatura u fazi cvetanja a početkom avgusta sa promenom boje pokožice i sa povećanjem sadržaja šećera u plodovima uočljivi su simptomi truleži plodova koji vremenom zahvataju sve veći broj plodova pa će u pojedinim zasadima gubitci od truleži biti od 30 % do 50 % .

Površine pod kupinom su u stalnom padu i do pre par godina gajena je na površini od preko 1000 hektara. Zbog niske cene pethodnih godina i proizvođači koji nisu iskrčili zasade su slabo ulagali u đubrenje i zaštitu pa je rodni potencijal u većini zasada nizak. Visoke temperature uz povećanu vlažnost početkom avgusta negativno su uticali na kvalitet plodova kupine. U sortimentu kupine preovlađuju površine pod sortom Čačanska Bestrna dok su prateće sorte LohNes , TriplKraun, Čester i Tornfri.

Proizvodnja sadnica kupine za sopstvene potrebe obavlja se ožiljavanjem zagrnutih vrhova izdanaka a ovo potapanje vrhova najbolje je obaviti tokom avgusta. Primetno je da se dosta proizvođača opredeljuje na kontrolisanu  i organsku proizvodnju kupine zbog nešto veće cene. Kupina se bere za smrzavanje dok se veoma mala količina prodaje za upotrebu u svežem stanju i to uglavnom sorte Loh Nes i Triplkraun.

Berba remotantnih sorti maline počela je u drugoj polovini jula. Od sorti zastupljene su Polka , Heritidž , OutmBlis , Polana , HimboTop. Kod remotantnih sorti primetne su štete uzrokovane visokim temperaturama krajem jula i početkom avgusta koje su uticale na kvalitet plodova pa pored redovnog navodnjavanja zasade ovih sorti treba štititi postavljanjem mreža za zasenjivanje. Zasenom zasada koji suizloženi jakom osunčavanju izbegava se pojava belih pega po plodovima i ožegotine na lišću a u najgorem slučaju može doći do sušenja vrhova i bočnih rodnih grančica kao što je bio slučaj u avgustu prošle godine. Kvalitet plodova naročito je bitan za proizvođače koji obavljaju plasman svežih plodova za tržnice pa je zasena obavezna mera kako bi u većem procentu imali neoštećene plodove.

Osim berbe u zasadima remotantnih sorti značajna je i mera dopunskog đubrenja vodotopivim  đubrivima. Od đubriva koristiti ona sa povećanim sadržajem kalijuma kao što su formulacije NPK 15 : 5 : 30 , 14 : 8 : 30 , 4 : 10 : 40 i dr. Koncentracija za fertigacionu primenu je 0,1 % do 0,2 % tj. 1kg do 2 kg /1000 l vode.

Od mera nege u mladim zasadima koštičavog i jabučastog voća nastaviti sa redovnim suzbijanjem korova jer je izražen intenzivan porast usled čestih padavina i visoke temperature. U mladim zasadima maline plevljenjem i okopavanjem oko izdanaka i freziranjem međurednog prostora održavatiž zemljište do kraja vegetacije.

Na parcelama na kojima se tokom jeseni planira sadnja i podizanje novih zasada tokom avgusta se može obaviti suzbijanje korovskih biljaka primenom herbicida , uzimanje uzoraka zemljištaž za agrohemijsku analizu za određivanje plodnosti zemljišta i ukoliko je potrebno određivanje potrebne količine i vrste đubriva za popravku zemljišta pre sadnje, podrivanje zemljišta i

duboko oranje se može obaviti tokom avgusta uz prethodno razbacivanje jednog dela potrebnog meliorativnog đubriva dok se fina priprema zemljišta i drugi deo đubrenja obavlja pred sadnju. Nakon izbora odgovarajuće vrste , sorte i podloge koja se želi gajiti na tom lokalitetu potrebno je naći kvalitetan i zdrav sadni materijal za jesenju sadnju. Izbor sadnica pojedinih voćnih vrsta sa traženom sortom je često ograničenog broja na tržištu ( pojedine sorte oraha , trešnje , kajsije i dunje ) pa već tokom letnjih meseci treba posetiti proverene rasadničare i ugovoriti sadnice dok su one još u rastilu.

Povezano

Iz ove kategorije