Kako ukloniti staro lišće kod sadnica jagoda

Ilustracija: jagode, foto: Voždove jagode kod Stojnika, foto: Voždove jagode
Ilustracija: jagode, foto: Voždove jagode kod Stojnika, foto: Voždove jagode

Ukanjanje starog lišća kod jagode se izvodi u dva navrata: u proleće pred kretanje vegetacije i posle berbe tokom leta za obnovu bokora. Prolećno uklanjanje starog lišća izvodi se pred kretanje vegetacije, najčešće tokom marta meseca, a termin izvođenja se određuje zavisno od klimatskih uslovaodređenog područja. Skidaju se svi stari listovi koji su prezimeli, suvi ili sveži, rezanjem lisne drške. Izvodi se ručno. Pri tome se vodi računa da se ne ošteti centralno stablo i pupoljak.

Orezano lišće se skuplja i iznosi van zasada gde se spaljuje. Od tog momenta počinje zagrevanje folije i zemljišta ispod nje, čime se stimuliše kretanje vegetacije. Upravo u tom periodu temperature počinju da rastu iznad vegetacione nule za jagodu. Posle toga sledi prvo prihranjivanje đubrivima..

Ručno uklanjanje starog lišća je kvalitetnije, ali zahteva angažovanje radne snage, što poskupljuje proizvodnju posebno na velikim površinama.

Drugo uklanjanje strog lišća izvodi se posle berbe ručno ili upotrebom trimera, s tim da treba voditi računa da se ne kosi suviše nisko i ne ošteti centralni pupoljak glavnog bokora.

 Rezanje bokora je mera koja se ređe primenjujeu praksi uglavnom zbog straha proizvođača od oštećenja bokora ili neblagovremenog izvođenja ove mere. Ova mera se satoji u uklanjanju oštrim nožem novih bočnih prirasta koji se javljaju posle berbe u drugoj ili u kasnijim godinama gajenja jagode. Rezanje bokora obično se obavlja tokom marta zajedno sa uklanjanjem prezimelog i osušenog lišća, ako to vremenski uslovi dozvole.

Ovaj zahvat treba da prate sledeće agrotehničke mereu zasadu: tretiranje radi dezinfekcije i sprečavanje razvoja patogena primenom adekvatnih fungicida, zatim prvo prolećno prihranjivanje i prašenje, odnosno okopavanje jagode ukoliko se gaji bez jagode.

Povezano

Iz ove kategorije