Kako pomoći ženama u opštini Medveđa

U sklopu planinsko kotlinske oblasti južne Srbije, u gornjem toku reke Jablanice prostire se brdsko planinska, infrastrukturno periferna, retko naseljena emigraciona opština Medveđa. Na prostoru od 524 km2 u 44 naselja živi 10.760 stanovnika, po nacionalnoj strukturi Srba 7.163 ili 66,57%, Crnogoraca 372 ili 3,46%, Albanaca 2.816 ili 26,17%, Roma 108 ili 1%, a ostali deo cine Bošnjaci, Muslimani, Mađari, Makedonci, Goranci, Rusini, Hrvati itd.

Opština se nalazi između opština Kuršumlije, Bojnika, Lebana, Podujeva, Kosovske Kamenice i Prištine. Područje opštine Medveđa pripada brdsko-planinskoj oblasti (91,10% površine odnosno 488 km2 je u intervalu od 400-1200 m nadmorske visine).

Opština Medveđa pripada krugu dvadeset četiri najnerazvijenijih opština u Republici, odnosno od 115 opština bez Autonomnih pokrajina nalazi se na 111 mestu po nerazvijenosti. U opštini je u toku proces demografskog pražnjenja, intenzivne emigracije stanovništva. Tokom čitavog četredsegodišnjeg perioda ova opština suočena je sa visokom stopom iseljavanja, negativnim prirodnim priraštajem stanovništva i stalnim negativnim promenama u populacionoj strukturi.

Nerazvijenost opštine Medveđa nije relativnog, već suštinskog karaktera, koja se u pojedinim domenima graniči sa krajnjom zaostalošću (naročito imajući u vidu izgrađenost i opremljenost infrastrukturnih objekata, pre svega putne i elektroenergetske mreže, kao i nizak nivo razvijenosti ostale privrede, socijalne i komunalne infrastrukture).

Portal Domaćinska kuća, svojim projektom ,, Osnaživanje žena na selu“ pomoćiće ženama da poboljšaju svoj polođaj.

Od žena na selu najčešće se očekuje da budu stub porodice, osoba koja održava domaćinstvo, ali i koja doprinosi opstanku domaćinstva kroz obavljanje aktivnosti u poljoprivredi. Takav položaj ne nudi mnogo prostora ženama na selu da „probude“ sopstvene težnje o radu za koji će biti plaćene, o ravnopravnom odlučivanju o sredstvima u domaćinstvu i učestvovanju u donošenju odluka pri upravljanju domaćinstvom. Svetlana Kovačević, dugogodišnja novinarka i glavna i odgovorna urednica portala „Domaćinska kuća“, koja prati stanje u poljoprivredi, smatra da se nezavidan položaj žene na selu ogleda u patrijarhalnom obrascu nasleđivanja u skladu sa kojim žene često bivaju isključene iz nasledstva. Uz to, navodi problem informisanja tj. obaveštavanja o dostupnim sredstvima različitih projekata jer na lokalnom nivou nedostaju posrednici između institucija i potencijalnih korisnika/ca. Po njenom mišljenju, rešenje problema bi bilo sprovođenje edukativnih radionica, kroz koje se omogućava participacija u društvu i razvijanje socijalnog kapitala (kroz međusobnu saradnju, umrežavanje, neformalno druženje), dok bi sa druge strane, bila omogućena revitalizacija ruralnih područja i povećanje produktivnosti u okviru ruralne ekonomije.

Da bi se položaj žena unapredio, u prethodnom periodu je pokrenut veliki broj projekata i mera koje doprinose ekonomskom osnaživanju žena sa sela i unapređenju njihovog položaja u okviru domaćinstva i zajednice. Značajan broj institucija i udruženja žena omogućili su umrežavanje žena različitih interesovanja, ali i žena koje su kroz zajedničku saradnju pronašle put da zajedničke proizvode i usluge plasiraju na tržištu. Unapređivanje položaja za žene predstavlja ne samo materijalno osnaživanje, već i podizanje svesti o ulozi i pravima koje žena na selu treba da ima. Stoga je ženama na selu potrebna podrška i neko ko će im objasniti zbog čega je važno da znaju da imaju pravo na ravnopravno odlučivanje o sudbini domaćinstva i apsolutno pravo da donose samostalno odluke o sopstvenom napredovanju.

Povezano

Iz ove kategorije