Šta ovčar treba da uradi, ako se pojavi abortus kod ovaca?

Ilustracija: ovce, foto: Svetlana Kovačević

Abortus je prerani prekid gravidnosti, pri čemu ovce izbace jedno ili više nedovoljno razvijenih jagnjadi.Pri tome je izbačen plod mrtav, ili nije sposoban za dalji život, pa uginjava unutar nekoliko sati posle abortusa. U dobrim zdravim stadima, abortus se javlja retko i samo kod pojedinačnih ovaca.Postoji većo broj infektivnih i neinfektivnih uzročnika abortusa.Infektivni abortusi su veoma opasni, kako po stado ovaca, tako i po ljudi koji rade sa njima, jer neke infekcije/zoonoze/ mogu da se prenesu sa ovce na čoveka. Nepravilna ishrana, razne otrovne materije, nepravilna primena lekova itd, mogu izazvati povećan broj abortusa u stadu sjagnjenih ovaca.

  Šta ovčar treba da uradi, ako se pojavi abortus kod ovaca?

Ako se posumnja da je uzrok abortusa infektivne prirode neodložno treba uraditi sledeće:

-Izolovat i i obeležiti ovcu koja je abortirala i držati je odvojeno od drugih ovaca, najmanje mesec dana

-Odmah skupiti abortirani plod   i ovojnicu, staviti sve u plastičnu vreću i odneti u labaratoriju  na pregled.Dobro oprati i dezinfikovati prostor na kome se desio abortus

-oprati i dezinfikovati svoje ruke, odeću, obuću,opremu

-Odmah obavestiti svog veterinara, koji će dalje intervenisati na odgovarajući način.

Sledeći korak koji treba uraditi kod pojave abortusa, je da se ustanovi uzrok koji je doveo do abortusa, tj. postavi dijagnozu.Precizna dijagnoza de može postaviti samo laboratorijskim pregledom abortiranog ploda, ovojnica i tečnosti. Uzorak krvi uzet od ovce koja je abortirala, takođe može da posluži u labaratorijskoj dijagnostici.

Pored uzorka abortiranog ploda , radi što preciiznije dijagnoze, veterinaru treba dati sledeće podatke: starost , način držanja ovaca, način ishrane, vrsta hraniva koja se koristi u ishrani ovaca, da li je i ranije bilo abortusa u stadu, da li je vršena vakcinacija i protiv kojih infektivnih bolesti, da li su ovce tretirane bilo kakvim  i kojim lekovima,da li su korišćani hormoni za indukciju sinhronizovanog jagnjenja., koliko je bilo abortusa u stadu  i kod koje kategorije ovaca, do momenta postavljanja dijagnoze, period gravidnosti u kojoj se desio abortus i da li je ovca posle abortusa obolela.

 

Povezano

Iz ove kategorije