Kako skladištiti žitarice

Ilustracija: Žito, foto: G,Đ.
Ilustracija: Žito, foto: G,Đ.

Nakon obavljene žetve, žitarice je potrebno adekvatno skladištiti. Veliku opasnost po uskladištene žitarice predstavljaju insekti koji mogu da prouzrokuju štetu i do 15% koja se ogleda u smanjenju kvaliteta i uskladištene mase.
Najznačajnije štetočine uskladištenih zrnastih proizvoda su: žitni žižak (Sytophilus granarius), žitni moljac (Sitotriga cerealella), kukuruzni žižak (Sytophilus zeamays), mali brašnar (Tribolium confuzum), brašneni moljac (Anagasta kuehniella) i ambarev moljac (Tinea granella). Ovi insekti pored direktnih oštećenja zrna žitarica, svojom životnom aktivnošću zagrevaju zrnastu masu i povećavaju vlažnost usled čega, pri visokim temperaturama i vlažnošću, dolazi do pojave i štetnih gljivica (Aspergilus, Fusarium, Penicilium i dr.) koje proizvode mikotoksine koji nanose štete zdravlju životinja. Dospevanje ovih insekata u skladišta može biti aktivno (sopstvenim kretanjem i letom) i pasivno (iz zaostale populacije u skladištima). Kritična mesta koja treba prekontrolisati su tamni uglovi, otpad, zaostale količine starih proizvoda, oko prozora, ventilacionih otvora i sl. i isključivo tražiti žive insekte.

Mere borbe su preventivne, kada nema ili ima malo štetočina, i kurativne kojima se suzbijaju štetočine u skladištu. Higijenske mere spadaju u preventivne mere i podrazumevaju: temeljno čišćenje skladišta od ostataka starih proizvoda pre unošenja novih, popravka oštećenih vrata, prozora, letvi i pukotina na zidovima. Hemijske mere mogu biti i kako preventivne tako i kurativne. Obično se pre unošenja zrnaste robe u skladište obavi dezinsekcija nekim od preparata na bazi malationa, pirimifos metila, cipermetrina prskanjem ili još bolje zamagljivanjem praznih skladišta.

Na tržištu se nalaze sledeći insekticidi čija je upotreba dozvoljena u skladištu: Actellic-50 (a.m.pirimifos metil), tretiranjem praznih skladišta u količini 0,75-1,5 ml/m², tretiranjem zrna pšenice i kukuruza 8 ml/t zrna uz dodatak 0,5-1 l vode s tim da sloj pšenice ili kukuruza ne bude deblji od 0,5-1m; Etiol tečni (a.m.malation) tretiranjem praznih skladišta u koncentracija 0,2 – 0,3% uz utrošak 7-8 l pripremljene emulzije na 100 m² prostora. Nakon tretmana skladišnji prostor treba dobro zatvoriti, radna karenca je od 24-48 sati, tek nakon tog vremena treba dobro proveriti skladište i ući u njega. Prilikom primene insekticida treba dobro voditi računa o dozama i pridržavati se uputstva proizvođača preparata.

Povezano

Iz ove kategorije