Kako skladištiti žitarice

Ilustracija: Žito, foto: G,Đ.
Ilustracija: Žito, foto: G,Đ.

Nakon obavljene žetve, žitarice je potrebno adekvatno skladištiti. Veliku opasnost po uskladištene žitarice predstavljaju insekti koji mogu da prouzrokuju štetu i do 15% koja se ogleda u smanjenju kvaliteta i uskladištene mase.
Najznačajnije štetočine uskladištenih zrnastih proizvoda su: žitni žižak (Sytophilus granarius), žitni moljac (Sitotriga cerealella), kukuruzni žižak (Sytophilus zeamays), mali brašnar (Tribolium confuzum), brašneni moljac (Anagasta kuehniella) i ambarev moljac (Tinea granella). Ovi insekti pored direktnih oštećenja zrna žitarica, svojom životnom aktivnošću zagrevaju zrnastu masu i povećavaju vlažnost usled čega, pri visokim temperaturama i vlažnošću, dolazi do pojave i štetnih gljivica (Aspergilus, Fusarium, Penicilium i dr.) koje proizvode mikotoksine koji nanose štete zdravlju životinja. Dospevanje ovih insekata u skladišta može biti aktivno (sopstvenim kretanjem i letom) i pasivno (iz zaostale populacije u skladištima). Kritična mesta koja treba prekontrolisati su tamni uglovi, otpad, zaostale količine starih proizvoda, oko prozora, ventilacionih otvora i sl. i isključivo tražiti žive insekte.

Mere borbe su preventivne, kada nema ili ima malo štetočina, i kurativne kojima se suzbijaju štetočine u skladištu. Higijenske mere spadaju u preventivne mere i podrazumevaju: temeljno čišćenje skladišta od ostataka starih proizvoda pre unošenja novih, popravka oštećenih vrata, prozora, letvi i pukotina na zidovima. Hemijske mere mogu biti i kako preventivne tako i kurativne. Obično se pre unošenja zrnaste robe u skladište obavi dezinsekcija nekim od preparata na bazi malationa, pirimifos metila, cipermetrina prskanjem ili još bolje zamagljivanjem praznih skladišta.

Ads code goes here

Na tržištu se nalaze sledeći insekticidi čija je upotreba dozvoljena u skladištu: Actellic-50 (a.m.pirimifos metil), tretiranjem praznih skladišta u količini 0,75-1,5 ml/m², tretiranjem zrna pšenice i kukuruza 8 ml/t zrna uz dodatak 0,5-1 l vode s tim da sloj pšenice ili kukuruza ne bude deblji od 0,5-1m; Etiol tečni (a.m.malation) tretiranjem praznih skladišta u koncentracija 0,2 – 0,3% uz utrošak 7-8 l pripremljene emulzije na 100 m² prostora. Nakon tretmana skladišnji prostor treba dobro zatvoriti, radna karenca je od 24-48 sati, tek nakon tog vremena treba dobro proveriti skladište i ući u njega. Prilikom primene insekticida treba dobro voditi računa o dozama i pridržavati se uputstva proizvođača preparata.