Zašto je bolje zimsko oranje

Ilustracija: oranje, foto. Domaćinska kuća
Ilustracija: oranje, foto. Domaćinska kuća

Prednosti zimskog oranja ogledaju se u stvaranju bolje strukture zemljišta (mrvičasata) usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage jer u ovom periodu imamo najviše padavina. Veća akumulacija vlage je jedan od glavnih uslova što na zasejanim parcelama gde je obavljeno
jesenje (zimsko) oranje imamo znatnije povećanje prinosa.

Sledeća prednost je da imamo bolju mineralizaciju žetvenih ostataka što utiče na bolje biološke osobine zemljišta. Prilikom oranja na površinu izbacujemo korenove korovskih biljaka koji će usled niskih
temperature izmrznuti i na taj način smanjujemo zakorovljenost.

Kada na vreme obavimo ovu agrotehničku meru stvaramo uslove da u proleće predsetvenu pripremu zemljišta obavimo lakše, ranije i kvalitetnije, a setvu sprovedemo u optimalnom roku. Sve ove prednosti  koje su navedene u korist jesenjeg dubokog oranja na kraju rezultiraju povećanjem prinosa prolećnih
kultura za 20 do 30 %.

Povezano

Iz ove kategorije