Šta raditi ako se pojavi smola na voću

Ilustracija: voćarak, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: voćarak u Českoj, foto: Svetlana Kovačević

Smola se pretežno pojavljuje na koštičavom voću, a naročito na šljivi. Različiti su uzročnici ove pojave – povrede izazvane gradom, kasni prolećni mrazevi, raznim štetočinama i biljnim bolestima, pa i sam čovek vršeći orezivanje voćke radi formiranja krune. Ukoliko se smola pojavi kao posledica pojave štetočina ili bolesti, ili je pak nastala pod dejstvo ljudske aktivnosti mogu ista se sprečiti. Međutim, kasni prolećni mrazevi izazivaju fiziološke poremećaje u biljkama i na taj proces se ne može uticati.

Zbog povišenja temperature tokom proleća počinje kretanje sokova u biljkama i u toku noću. Kada nastupi hladno vreme, zaustavlja se kretanje sokova i tečnost u ćelijama grana i grančica i tada biljka mrzne. Pojava leda u biljkama dovodi do pucanja ćelija i zbog ozleda dolazi do pojave smole. Zato imamo slučajeve da nam grančica izgleda potpuno zdravo, a na njima se pojavljuje smola. Smolotočina se mahom pojavljuje na zapadnoj ili severozapadnoj strani voćke.

Oštećenja koja izazivaju kasni prolećni mrazevi mogu se izbeći krečenjem sumporno-krečnom čorbom ili zavijanjem stabala biljnim ostacima ili slamom.

Grad u toku vegetacije izaziva mehaničke povrede. U zavisnosti od jačine i krupnoće gradonosnih zrnaca oštećenja mogu nastati ne samo na lišću već i na granama i grančicama, kao i na plodovima. Posle padanja grada treba pregledati voćna stabla i sve polomljene grane i grančice orezati i izneti iz zasada, a stabla šljive i ostalih voćaka dobro isprskati 2 % bordovskom čorbom da bi se povreda zacelila.

Povrede koje nastaju rezanjem grana treba odmah dezinfikovati a samo mesto povrede premazati kalemarskim voskom. Time se sprečavaju moguće infekcije od strane parazita koji mogu biti jedan od uzročnika pojave smole.

Smola se javlja na povredama bez obzira na njihov uzrok. Zato je potrebno vršiti čestu kontrolu zdravstvenog stanja voćaka i vršiti tretiranje odgovarajućim pesticidom.

Povezano

Iz ove kategorije