Jesenja sadnja crnog luka

Ilustracija: crni luk, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: crni luk, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Veliki broj proizvođača nakon žetve kukuruza predsetveno vrše pripremu za sadnju crnog luka u jesenjoj setvi. Jesenja sadnja luka ima niz prednosti. Zemljište ne miruje, ne čeka proleće, a sa druge obezbeđuje se sveže povrće na početku godine koje ima i dobru cenu. Od izuzetne je važnosti pridržavati se plodoreda, jer se lukovi i najefikasnije uzgajaju na taj način.

Izbegavati zemljišta koja su bogata azotom (predusevi obilno đubreni azotnim đubrivima ili nakon leguminoznih biljaka). Takođe se ne preporučuje obilno đubrenje stajnjakom u osnovnoj obradi ili u predsetvenoj pred sadnju crnog luka. U tom slučaju ostvaruju se visoki prinosi ali lošeg kvaliteta. Zato se i preporučuje sadnja nakon skidanja strnina ili kukuruza. Ali i u tom slučaju potrebno je obratiti pažnuju na to da li su primenjivani herbicidi na bazi atrazina koji se smatraju nepogodnim za luk.

Luk ne treba saditi na istu parcelu najmanje 3 godine zbog rizika od plamenjače. Zato se preporučuje tretiranje arpadžika sa fungicidom pre sadnje, što je i najveći rizik u jesenjoj sadnji. Prednosti jesenje sadnje jesu nepovoljni klimatski uslovi za razvoj nekih drugih bolesti, kao što su crna pegavost i lukova muva.

Luk sađen u jesen nema mogućnost čuvanja. Sa zaoravanjem strništa preporučuje se đubrivo NPK u količini 500-600 kg/ha u korist azota i kalijuma. Pred sadnju (ali na osnovu agrohemiske analize zemljišta), potrebno je uneti 200-300 kg/ha7:14:21. Obrada zemljišta mora da bude kvalitetna.

Povezano

Iz ove kategorije