Kakav je rod kukuruza u Jablaničkom okrugu

Ilustracija: Kojić dobro čuva kukuruz, foto: Domaćinska kuća

Proizvodne 2020. godine na području Jablaničkog okruga pod kukuruzom je zasejano oko 17000 ha. Proizvođači kukuruza ove godine mogu očekivati pune ambare (prosečan prinos blizu 6t/ha), što je iznad višegodišnjeg proseka. Za formiranje prinosa kukuruza presudna  je činjenica da je desetak dana pre faze metličenja, kao i period posle oplodnje,   povoljne vremenske prilike, dovoljno vlage, povoljna temperatura. To su upravo te kritične faze za temperaturom i za vlagom.

Ove proizvodne godine,  jedino je problematična povećana zakorovljenost useva kukuruza. To proističe činjenicom da je bilo čestih lokalnih padavina, kao i da je bilo teško ući u njive mehanizacijom i obaviti zaštitu useva protiv korova.

Pojedini proizvođači otpočeli su žetvu kukuruza i,  to najpre na zemljištu lakšeg mehaničkog sastava i tamo gde su sejani hibridi kraće vegetacije. Globalno posmatrano, procenat vlage u zrnu je još uvek visok, tako da proizvođači koji planiraju žetvu u zrnu još uvek moraju sačekati sa žetvom. PSSS poseduje mobilne vlagomere i proizvođačima vrši uslugu besplatnog merenja procenta vlage,  kako bi proizvođači odredili pravi momenat žetve – berbe kukuruza i kako bi se omogućilo bezbedno skladištenje i čuvanje.

Lakši posao ratarima ove godine biće proizvođačima koji berbu i čuvanje kukuruza planirajuu klipu, tu se sa berbom može početi sa 25 % vlage u zrnu. Pri berbi kukuruza za čuvanje u koševima najbolje je kukuruz ubirati u potpunoj zrelosti kada je vlažnost zrna ispod 25% .Kvalitet skladištenog kukuruza značajno zavisi od vlage u zrnu tokom berbe i skladištenja. Ako je vlaga u zrnu do 25% i ako je skladišni prostor manji i dobro aerisan nema potrebe za povremenim premeštanjem kukuruza. Ako je vlaga 25 do 30% potrebno je povremeno premeštanje klipova, dok se skladištenje kukuruza preko 30% vlage ne preporučuje. Preporuka je da se prvo beru hibridi kraće vegetacije, a da se vlažniji kukuruz skladišti u gornjem delu skladišta, zbog boljeg sušenja. Pre samog skladištenja, ubrane klipove treba pregledati i ukloniti one klipove na kojima se uoči pojava promene boje zrna. Takođe, treba ukloniti delove klipova gde se uoče mehanička oštećenja.

Berba kukuruza u zrnu sve je značajnije zastupljena na posedima poljoprivrednih proizvođača poslednjih godina. Za ovakav vid ubiranja kukuruza veoma je bitan sadržaj vlage u zrnu u momentu kombajniranja. U cilju bezbednog čuvanja kukuruza u zrnu, berbu treba obaviti kada se % vlage spusti ispod 14 % vlage. Za berbu u zrnu pogodniji su hibridi kraćeg perioda vegetacije, prvenstveno FAO grupa 300 i 400.

Pre skladištenja, skladišni prostor treba očistiti, dezinfikovati i dobro provetriti. Ako u skladištu postoji skladišteni kukuruz iz predhodne sezne, obavezno odvojiti prošlogodišnji od ovogodišnjeg rda.

Povezano

Iz ove kategorije