Obezbedite ove uslove životinjama za zimu

Ilustracija: farma krava u Barajevu
Ilustracija: farma krava u Barajevu

U zimskim mesecima potrebno je obezbediti pre svega:

Dobru ventilaciju – koje je preko potrebna za snabdevanje životinja svežim vazduhom, odnosno dovoljnom količinom kiseonika, kao i za odstranjivanje svih štetnih gasova od kojih su najvažniji ugljen dioksid i amonijak, te odstranjivanje vodene pare i toplote koju životinje izlučuju u spoljnu sredinu. Dobra ventilacija na taj način doprinosi sprečavanju bolesti, a osigurava svež i suv vazduh. Ukoliko u stajama ne postoje ventilatori ulazak svežeg vazduha treba obezbediti preko centralnih ventilacionih otvora ili prozora na venus. Neophodno je redovno čistiti prostirku. Novija rešenja farmi predlažu staje bez jednog zida, a u slučaju hladne zime i vetra taj deo se može zazidati balama slame i tako obezbediti ulazak vazduha koji nije preterano hladan.
– napajanje stoke – gde treba obratiti pažnju na spoljašnje vodovodne cevi koje treba izolovati kako ne bi došlo do smrzavanja. Sada postoje rešenja termopojilica sa kuglicama koje omogućavaju zagrevanje vode bez potrošnje struje.
– dovoljnu količinu hrane – posebno paziti da u hranilice ne dospe zaleđena kabasta hrana (silaža, senaža…), već potrebne količine uveče pripremiti kako bi temperatura hrane do jutra bila kao i temperatura u staji.
– Boksevi treba da ostanu suvi – mokre površine za ležanje povećavaju gubitak toplote, a time raste i opasnost od oštećenja vimena. Zbog toga bi se zimi prostirka morala redovno menjati. Razvoj bakterija omogućava veća razlika u temperaturi između prostirke i telesne temperature životinje za oko 4oC . Ukoliko se grla slobodno kreću, ili prolaze hodnicima na mužu, održavati puteve čistim i suvim, posuti ih peskom da ne bi došlo do klizanja životinja.
– Vimena treba da budu čista i suva – koristiti pamučne krpe ili ubruse za jednokratnu upotrebu kojima treba izvršiti suvo pranje vimena.

Povezano

Iz ove kategorije