Kako suzbiti ovu štetočinu u skladištu kukuruza

Ilustracija: Skladište kukuruza, foto: Marko Miladinović
Ilustracija: Skladište kukuruza, foto: Marko Miladinović

Kestenjasti brašnar se često sreće na zrnu kukuruza za vreme čuvanja. Dosta je raširena vrsta, verovatno najraširenija štetočina u skladištima u svetu, naročito u toplijim područjima. Za vreme visokih letnjih temperatura imaga lete i van skladišta.

Imago je 3-4 mm veličine, izduženog, spljoštenog tela. Boje je crveno smeđe do tamno kestenjaste. Larva je dužine 6-7 mm, boje žućkaste do crveno smeđe.
Ovo je prvenstveno štetočina brašna (kukuruzno i pšenično) brašno u mlinovima i u skladištima brašna. Brašno napadnuto kestenjastim brašnarom dobija neprijatan miris i boju koja potiče od sekreta žlezda sa abdomena ženki.
Ipak vrsta se često sreće u zrnima uskladištenih žita (kukuruz, pšenica, raž, ovas, proso, ječam, pirinač), ali i na prekrupi, mekinjama i dr. Uskladišteno žito oštećuje samo ako su ga predhodno napali drugi insekti ili ima veliki procenat loma i tada prvenstveno napada klicu. Oštećuje i zdrava zrna, ali sa vlagom većom od 12 %. Ova vrsta za razvoj zahteva i znatno višu temperaturu od drugih vrsta koje se sreću u skladištima žita.

Za suzbijanje ove štetočine potrebno je koristiti kombinaciju higijenske mere (čišćenje skladišnog objekta i robe od primesa), mehaničke mere (hermetičko čuvanje proizvoda) kao i hemijske mere koje je dosta otežano zbog stečene otpornosti na mnoge insekticide.