Da li je setva trošak ili investicija

Ilustracija: organsko seme, fot: pixabay
Ilustracija: organsko seme, fot: pixabay

Seme predstavlja polaznu osnovu za kvalitetnu hranu, kako ljudi, tako i životinja.

Upotreba ,,semena s tavana” nosi veliki rizik ne samo na prinos i kvalitet već i zdravstvenu ispravnost zrna. Seme koje nije deklarisano sadrži razne frakcije semena. Sitno seme neće se razviti u normalnu biljku, ona će zaostajati u porastu tokom cele vegetacije i potencijal sorte neće doći do potpunog izražaja.

Štete koje nastaju upotrebom nedeklarisanog semena:

  • Nedeklarisano seme je često zaraženo skladištnim insektima i bolestima,
  • Dolazi do opadanja rodnosti (5-15%),
  • Nedeklarisano seme ima više primesa i manju klijavost od deklarisanog
  • Seme na koje nije ravnomerno i pravilno naneto sredstvo za tretiranje semena više će stradati od bolesti i insekata,
  • Seme na koje je naneto više sredstva za tretiranje semena imaće manju klijavost
  • Kvalitet nedeklarisanog semena je nepoznat – seme se ne ispituje u akreditovanim laboratorijama.

Treba sejati isključivo deklarisano seme strnih žita. Da bi se ovaj cilj postigao, neophodno je edukovati proizvođače i ostvariti stimulativne cene. Deklarisano seme pšenice je kontrolisano od strane nadležnih službi, bez prisustva korova, bolesti i štetočina. Rizik po narušavanju zdravlja ljudi i životinja, rizik po narušavanju životne sredine je kontrolisan i smanjen je na minimum. Upotreba deklarisanog semena utiče na povećanje prinosa, stabilnost, kvalitet i profitabilnost proizvodnje.

Povezano

Iz ove kategorije