Kada je najbolje vreme za parenje koza

Ilustracija: farma koza, foto: Svetlana Kovačevič, Domačinska kuća
Ilustracija: farma koza, foto: Svetlana Kovačevič, Domačinska kuća

Najpovoljnije vreme za parenje koza je oko 12 sati po nastupanju teranja. Pošto je teško tačno odrediti početak teranja, koje može i kratko da traje, treba koze pariti kad dostignu puno teranje. Kod dužeg odlaganja može se desiti da se teranje završi i koza neće više da primi jarca. Ukoliko je koza 10-12 sati posle parenja još u punom teranju, treba je ponovo pariti. Na taj način poboljšavaju se rezultati oplođavanja, pošto sperma samo ograničeno vreme opstaje. Dva naskakivanja odmah jedno iza drugog ne garantuju sigurno oplođavanje ili više jarića. Jarčevi se samo nepotrebno opterećuju, a kod veoma optertećenih životinja slabi kvalitet semena. Međutim, ako je naskakivanje bilo kratko i nije izvesno da je koza sigurno oplođena drugo naskakivanje je opravdano. Siguran znak za pravilno parenje je krajnji udarac jarca koji je pvezan sa izbacivanjem semena.

Seksualna izdržljivost jarčeva je velika. Ipak ima među jarčevima velike razlike u libidu. Jarčevi koji su dobro uzgajani i koji su u dobroj kondiciji, mogu da oplode dnevno 4-6 koza. Ovako velika seksualna opterećenost treba ipak da bude izuzetak, pošto će se u suprotnom rezerve sperme istrošiti i biće lošiji rezultati oplođavanja. Preopterećeni jarčevi loše naskaču čak i na koze u dobrom teranju. Ima jarčeva koji naskaču samo na koze u punom teranju, dok one sa početkom ili na kraju teranja odbijaju.

Stimulacija i mužijaka i ženki pre parenja pozitivno se odražava na rezultate oplođavanja. Iz tog razloga, može se računati sa većom plodnošću ako se jarac slobodno kreće kroz krdo i može da oplodi koze u optimalnom trenutku. Pre parenja, mužjak trlja svoju glavu o telo ženke. Ako se ženka vodi do jarca, onda se određuje vreme parenja. Po pravilu, jarac onda naskače na kozu bez odgovarajuće seksualne predigre. Znatno je bolje ako do parenja dođe tek posle odgovarajuće međusobne stimulacije. Bitno je smireno ophođenje sa kozom pre i posle parenja da se ne bi poremetilo kretanje semena kroz matericu.

Povezano

Iz ove kategorije